Τετ26042017

Ενημέρωση:Τετ, 26 Απρ 2017 1pm

"NET ROUTES" - Creating, implementing and promoting a network of thematic and alternative tourism and developing interpretive routes

ΕΡΓΟ: “NETROUTES” - Creating, implementing and promoting a network of thematic and alternative tourism and developing interpretive routes

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας 2007-2013

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ενίσχυση και η προώθηση της πλούσιας πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς των εμπλεκόμενων περιοχών και η ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού μέσα από την δημιουργία ενός σταθερού δικτύου Θεματικού και Εναλλακτικού Τουρισμού (TATNetwork). Η περιοχή του έργου είναι η ευρεία λεκάνη του Αώου ποταμού και των παραποτάμων του, Βοϊδομάτη, Σαραντάπορου και Δρίνου, η οποία εκτείνεται και στις δύο χώρες.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ:

  • Αναπτυξιακή Ηπείρου ΑΕ ΟΤΑ – Ελλάδα (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Institution of Prefecture OF Gjirokastra Region - Αλβανία
  • Περιφέρεια Ηπείρου - Ελλάδα
  • Δήμος Ζαγορίου - Ελλάδα
  • Municipality o Pogon - Αλβανία

Υπεύθυνη του έργου για την Περιφέρεια Ηπείρου: Καλλιόπη Τέσια