Τετ15082018

Ενημέρωση:Τρι, 14 Αυγ 2018 11am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Επιτροπή ισότητας των φύλων

Εκδήλωση ΠΕΠΙΣ Ηπείρου με ΓΓΙΦ για γυναίκες πρόσφυγες

Βρείτε το έγγραφο εδώ.

Πρακτικό 1/31-01-2018 της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Βρείτε το πρακτικό εδώ.

Πρακτικό 5/08-11-2017 της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Βρείτε το πρακτικό εδώ.

Πρακτικό 4/22-09-2017 της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Βρείτε το πρακτικό εδώ.