Παρ24052019

Ενημέρωση:Παρ, 24 Μαϊ 2019 8am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Επιτροπή ισότητας των φύλων

Πρακτικό 5/08-11-2017 της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Βρείτε το πρακτικό εδώ.

Πρακτικό 4/22-09-2017 της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Βρείτε το πρακτικό εδώ.

Πρόσκληση ΠΕΠΙΣ 08-11-2017

Βρείτε την προσκληση εδώ.

Πρόσκληση ΠΕΠΙΣ 22-09-2017

Βρείτε την προσκληση εδώ.

Πρόσκληση ΠΕΠΙΣ 20-06-2017

Βρείτε την προσκληση εδώ.