Δευ17062019

Ενημέρωση:Παρ, 14 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Επ/πή Περιβ/ντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Πρακτικό και αποφάσεις της 3ης /10-04-2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η.

3ο /10-04-2019 Πρακτικό και αποφάσεις συνεδρίασης της Επιτροπής περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιχμαού & Ανάπτυξης Π.Η.3ο.2019_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΩΤ7Ο7Λ9-ΙΣΡ.pdf

1ο Πρακτικό και αποφάσεις της 1ης/2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδασιμού & Ανάπτυξης Π.Η.

1ο_Πρακτικό_2019_6ΘΛ17Λ9-Φ93.pdf  Πρακτικό και αποφάσεις της 1ης/2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού ΣΧεδιασμού & ΑΝάπτυξης ΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2ΗΣ /12-02-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πρακτικό αποφάσεις  της 2ης/12-02-2019 συνεδρίασης της Επιτροπής |Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η. πρακτικο_2ο.2019.zip

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 7ΗΣ /19-12-2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πρακτικό και Αποφάσεις 7ης/19-12-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης7ο.2018_πρακτικό_pdf.pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6ΗΣ /03-10-2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πρακτικό και Αποφάσεις της 6ης/03-10-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η.PRAKTIKO_6ο.2018_7Ν9Η7Λ9-ΓΒΙ.pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4ΗΣ /20-07-2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4ΗΣ/20-07-2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4o_PRAKTIKO_.2018_6ΥΒ97Λ9-ΩΣΔ.pdf

Περισσότερα Άρθρα...