Δευ18022019

Ενημέρωση:Δευ, 18 Φεβ 2019 11am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Επ/πή Περιβ/ντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Πρακτικό7ο/09-09-2015 και Αποφάσεις Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Πρακτικό 7ο/09-09-2015 και αποφάσεις συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η.PRAKTIKO_7.2015_ΨΡΞ07Λ9-0ΝΧ.pdf

Πρακτικό6ο/26-08-2015 και Αποφάσεις Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Πρακτικό 6ο/26-08-2015 και αποφάσεις συνεδρίασης Επιτροπής περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & ΑνάπτυξηςΑΝΑΡΤΗΣΗ__ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ_6.2015.zip

Πρακτικό4ο/28-04-2015 και Αποφάσεις Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Πρακτικό 4ο/28-04-2015 και Αποφάσεις Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η.PRAKTIKO_5.2015_ΩΚΤ67Λ9-55Ω-1.pdf

Πρακτικό3ο/26-03-2015 και Αποφάσεις Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Πρακτικό 3ο/26-03-2015 και αποφάσεις Συνεδρίασης Επιτροπής περιβάλλοντος ωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η. Πρακτικό_3ο.2015_7ΣΠΔ7Λ9-ΞΙΓ.pdf

Περισσότερα Άρθρα...