Πεμ22082019

Ενημέρωση:Πεμ, 22 Αυγ 2019 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Επ/πή Περιβ/ντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Πρακτικό4ο/28-04-2015 και Αποφάσεις Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Πρακτικό 4ο/28-04-2015 και Αποφάσεις Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η.PRAKTIKO_5.2015_ΩΚΤ67Λ9-55Ω-1.pdf

Πρακτικό3ο/26-03-2015 και Αποφάσεις Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Πρακτικό 3ο/26-03-2015 και αποφάσεις Συνεδρίασης Επιτροπής περιβάλλοντος ωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η. Πρακτικό_3ο.2015_7ΣΠΔ7Λ9-ΞΙΓ.pdf

Πρακτικό1ο/12-012015 και Αποφάσεις Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Πρακτικό 1ο/12-01-2015 και Αποφάσεις Συνεδράισης Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης 7ΘΞΨ7Λ9-ΨΙΠ_Praktiko_1o._2015.pdf

Πρακτικό 9ο/22-12-2014 και Αποφάσεις Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Πρακτικό 9ο/22-12-2014 και Αποφάσεις συνεδρίασης Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η.ANARTHSH_PRAKTIKO_9o.2014.zip

Περισσότερα Άρθρα...