Τρι18062019

Ενημέρωση:Τρι, 18 Ιουν 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Επ/πή Περιβ/ντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Πρακτικό 8ο/29-05-2013 και Αποφάσεις Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Πρακτικό 8ο/29-05-2013 και αποφάσεις συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & ΑνάπτυξηςPRAKTIKO_8-2013_.signed.pdf

Πρακτικό 7ο/29-04-2013 και Αποφάσεις Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Πρακτικό 7ο/29-04-2013 και Αποφάσεις συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & ΑνάπτυξηςPraktiko_7-2013-signed.pdf

Απόφαση αριθμ. 7/45/29-04-2013 από την 7η/ 29-04-2013 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Αναπτυξης

Αριθμ. 7/34/29-04-2013 απόφαση από την 7η /29-04-2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Apofasi_7-45-2013_.pdf

Πρακτικό 6ο/11-04-2013 και Αποφάσεις Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Πρακτικό 6ο/11-04-2013 και αποφάσεις συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Praktiko_6-2013_.pdf

Ορθή επναλήψη της αριθμ. 5/27/13-03-2013 απόφασης της Επιτροπής ΠεριβάλλοντοςΧωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Ορθή επενάληψη της αριθμ. 5/27/13-03-2013 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & ΑανάπτυξηςApofasi_5-27-2013-signed.pdf

Πρακτικό 5ο/13-03-2013 και Αποφάσεις Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Πρακτικό 5ο/13-03-2013 και αποφάσεις συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Praktiko_5-2013__.pdf

Περισσότερα Άρθρα...