Δευ22072019

Ενημέρωση:Παρ, 19 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Επ/πή Περιβ/ντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Ορθή Επανάληψη Γνωμοδότησης 9/87/26-10-2011

Ορθή Επανάληψη της αριθμ.9/87/26-10-2011 γνωμοδότησης ως προς την αρθ. απόφασης pdforthi_epanalici-signed1.pdf

Απόσπασμα Πρακτικού 9/26-10-2011

Απόσπασμα Πρακτικού 9/26-10-2011 της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης pdfApospasma_Praktikou_9_-signed1.pdf

Αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

 Καθοριστικό βήμα για την παύση λειτουργίας  των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στην Ήπειρο, έγινε με τη σημερινή (σχεδόν) ομόφωνη  απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας, να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση με 16 δήμους για την αποκατάσταση τους με συνολικό προϋπολογισμό 3.735.183 ευρώ.  `

Διαβάστε περισσότερα: Αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πρόσκληση 9/ 26-10-2011 Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης pdf9_prosklisi_epitropis_periballontos.pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Πρακτικο και Αποφάσεις της 8ης έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου 8o_Praktiko_kai_Apofasis_epitropis _.pdf ου

7/7-9-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 7 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 7/7-9-2011 Apofaseis-signed1.pdf ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ