Πεμ22082019

Ενημέρωση:Πεμ, 22 Αυγ 2019 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.11/87/21-09-2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ορθή επανάληψη της αριθμ. 11/87/21-09-2012 απόφασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & ΑνάπτυξηςApof_87_signed.pdf