Πεμ22082019

Ενημέρωση:Πεμ, 22 Αυγ 2019 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Ορθή επναλήψη της αριθμ. 12/88/22-10-2012 απόφασης της 12ης /22-10-2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος

Ορθή επαναλήψη της αριθμ. 12/88/22-10-2012 απόφασης της 12ης /22-10-2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής ΠεριβάλλοντοςΧωρικού Σχεδαισμού & Ανάπτυξης APOFASI_12-88_22.10.2012-signed.pdf