Δευ15072019

Ενημέρωση:Δευ, 15 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Απόφαση αριθμ. 7/45/29-04-2013 από την 7η/ 29-04-2013 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Αναπτυξης

Αριθμ. 7/34/29-04-2013 απόφαση από την 7η /29-04-2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Apofasi_7-45-2013_.pdf