Τρι17092019

Ενημέρωση:Δευ, 16 Σεπ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Απόσπασμα από το αριθμ. 2/15-2-2012 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Περιβάλλοντος

Απόσπασμα από το αριθμ. 2/15-2-2012 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθμ. 5/17/28-2-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. pdf