Τρι18062019

Ενημέρωση:Παρ, 14 Ιουν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρακτικό και αποφάσεις της 3ης /10-04-2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Π.Η.

3ο /10-04-2019 Πρακτικό και αποφάσεις συνεδρίασης της Επιτροπής περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιχμαού & Ανάπτυξης Π.Η.3ο.2019_ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΩΤ7Ο7Λ9-ΙΣΡ.pdf