Τετ26042017

Ενημέρωση:Τετ, 26 Απρ 2017 1pm

Οικονομική Επιτροπή

Πρακτικό και Αποφάσεις της 11ης/12-04-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 11ης/12-04-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ_Συν.11.12-04-2017.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 10ης/05-04-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 10ης/05-04-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.10.05-04-2017.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 9ης/27-03-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 9ης/27-03-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.9.27-03-2017.zip

Αριθμ. 8/357/21-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. 8/357/21-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.8.357.21-03-2017.ΑΠΟΦΑΣΗ.714Α7Λ9-357.pdf

Πρακτικό και Αποφάσεις της 8ης/21-03-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 8ης/21-03-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.8.21-03-2017.zip

Αριθμ. 6/292/09-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. 6/292/09-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.6.292.09-03-2017.ΑΠΟΦΑΣΗ.7Τ827Λ9-ΩΕΥ.pdf