Δευ23092019

Ενημέρωση:Δευ, 23 Σεπ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Οικονομική Επιτροπή

Πρακτικό και Αποφάσεις της 27ης/29-08-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

Πρακτικό και Αποφάσεις της 27ης/29-08-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.27.29-08-2019.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 26ης/21-08-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 26ης/21-08-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. ΠΡΑΚΤΙΚΟ.26.21-08-2019.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 25ης/08-08-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 25ης/08-08-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.25.08-08-2019.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 24ης/29-07-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 24ης/29-07-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.24.29-07-2019.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 23ης/19-07-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 23ης/19-07-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.23.19-07-2019.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 22ης/12-07-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 22ης/12-07-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.22.12-07-2019.zip