Κυρ22102017

Ενημέρωση:Παρ, 20 Οκτ 2017 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Οικονομική Επιτροπή

Ορθή Επανάληψη της αριθμ. 5/232/24-02-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Ορθή Επανάληψη της αριθμ. 5/232/24-02-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.Ο.Ε.5.232.24-02-2017.ΑΠΟΦΑΣΗ.6Μ2Ο7Λ9-Ν7Τ.pdf

Πρακτικό και Αποφάσεις της 5ης/24-02-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 5ης/24-02-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.5.24-02-2017.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 4ης/16-02-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 4ης/16-02-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ_4.16-02-2017.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 3ης/02-02-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 3ης/02-02-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. ΠΡΑΚΤΙΚΟ.3.02-02-2017.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 2ης/26-01-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 2ης/26-01-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.2.26-01-2017.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 1ης/13-01-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 1ης/13-01-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. ΠΡΑΚΤΙΚΟ_1.13-01-2017.zip