Πεμ19102017

Ενημέρωση:Τετ, 18 Οκτ 2017 10am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Οικονομική Επιτροπή

Πρακτικό και Αποφάσεις της 37ης/30-12-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 37ης/30-12-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. ΠΡΑΚΤΙΚΟ.37.30-12-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 36ης/27-12-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 36ης/27-12-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.36.27-12-2016.6ΕΗΙ7Λ9-3ΕΘ.pdf

Πρακτικό και Αποφάσεις της 35ης/21-12-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 35ης/21-12-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.35.21-12-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 34ης/09-12-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 34ης/09-12-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.34.09-12-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 33ης/30-11-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 33ης/30-11-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ_33.30-11-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 32ης/25-11-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 32ης/25-11-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.32.25-11-2016.zip