Κυρ22102017

Ενημέρωση:Παρ, 20 Οκτ 2017 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Οικονομική Επιτροπή

Πρακτικό και Αποφάσεις της 30ης/11-11-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 30ης/11-11-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.30.11-11-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 31ης/18-11-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ρακτικό και Αποφάσεις της 31ης/18-11-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.31.18-11-2016.ΩΙΘ77Λ9-7Λ2.pdf

Πρακτικό και Αποφάσεις της 29ης/26-10-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 29ης/26-10-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ29.26-10-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 28ης/14-10-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 28ης/14-10-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.28.14-10-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 27ης/06-10-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 27ης/06-10-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.27.06-10-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 26ης/22-09-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 26ης/22-09-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. ΠΡΑΚΤΙΚΟ_26.22-09-2016.zip