Τετ24072019

Ενημέρωση:Τρι, 23 Ιουλ 2019 11am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Οικονομική Επιτροπή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26/22-09-2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

26/22-09-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥPraktiko26.pdf

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 24/664/01-09-2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αριθμ. 24/664/01-09-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (από Π.Ε. Θεσπρωτίας σε Π.Ε. Άρτας)OrthiEpanalipsi.664.Apofasi.pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25/09-09-2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

25/09-09-2011 Πρακτικό και Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.Praktiko25.pdf

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 22/599/04-08-2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αριθμ. 22/599/04-08-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (Διόρθωση του τίτλου του θέματος-απαλοιφή φράσης που τέθηκε εκ παραδρομής)OrthiEpanalipsi599Apofasi.pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24/01-09-2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ρακτικό 24/01-09-2011 και Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας ΗπείρουpdfPraktiko24.pdf

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/10-08-2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρακτικό 23/10-08-2011 και Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας ΗπείρουPraktiko23.pdf