Δευ15072019

Ενημέρωση:Δευ, 15 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Οικονομική Επιτροπή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/28-03-2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

8/28-2-03-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ doc

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/22-03-2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

7/22-03-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ doc

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/15-03-2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

6/15-03-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ doc

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/03-03-2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

5/03-03-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ doc

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/22-02-2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4/22-02-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ doc

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/07-02-2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3/07-02-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ doc