Δευ19082019

Ενημέρωση:Τετ, 14 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Οικονομική Επιτροπή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/15-03-2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

6/15-03-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ doc

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/03-03-2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

5/03-03-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ doc

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/22-02-2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

4/22-02-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ doc

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/07-02-2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

3/07-02-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ doc

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/27-01-2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2/27-01-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ doc 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/18-01-2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1/18-01-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ και ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ docPraktiko1-18-01-2011.doc