Τετ21032018

Ενημέρωση:Τετ, 21 Μαρ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Οικονομική Επιτροπή

Αριθμ. 8/357/21-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. 8/357/21-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.8.357.21-03-2017.ΑΠΟΦΑΣΗ.714Α7Λ9-357.pdf

Πρακτικό και Αποφάσεις της 8ης/21-03-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 8ης/21-03-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.8.21-03-2017.zip

Αριθμ. 6/292/09-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. 6/292/09-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.6.292.09-03-2017.ΑΠΟΦΑΣΗ.7Τ827Λ9-ΩΕΥ.pdf

Πρακτικό και Αποφάσεις της 6ης/09-03-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 6ης/09-03-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.6.09-03-2017.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 7ης/15-03-2017 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 7ης/15-03-2017 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.7.15-03-2017.ΨΠ357Λ9-83Β.pdf

Ορθή Επανάληψη της αριθμ. 5/232/24-02-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Ορθή Επανάληψη της αριθμ. 5/232/24-02-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.Ο.Ε.5.232.24-02-2017.ΑΠΟΦΑΣΗ.6Μ2Ο7Λ9-Ν7Τ.pdf