Τετ18102017

Ενημέρωση:Τετ, 18 Οκτ 2017 10am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Οικονομική Επιτροπή

Πρακτικό και Αποφάσεις της 25ης/08-09-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 25ης/08-09-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.25.08-09-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 24ης/02-09-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 24ης/02-09-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. ΠΡΑΚΤΙΚΟ_24.02-09-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 23ης/12-08-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 23ης/12-08-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.23.12-08-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 22ης/05-08-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 22ης/05-08-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.22.05-08-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 21ης/29-07-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 21ης/29-07-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ._21.29-07-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 20ης/19-07-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 20ης/19-07-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.20.19-07-2016.zip