Δευ18122017

Ενημέρωση:Δευ, 18 Δεκ 2017 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Οικονομική Επιτροπή

Πρακτικό και Αποφάσεις της 35ης/21-12-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 35ης/21-12-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.35.21-12-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 34ης/09-12-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 34ης/09-12-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.34.09-12-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 33ης/30-11-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 33ης/30-11-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ_33.30-11-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 32ης/25-11-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 32ης/25-11-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.32.25-11-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 30ης/11-11-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 30ης/11-11-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.30.11-11-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 31ης/18-11-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ρακτικό και Αποφάσεις της 31ης/18-11-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.31.18-11-2016.ΩΙΘ77Λ9-7Λ2.pdf