Κυρ22102017

Ενημέρωση:Παρ, 20 Οκτ 2017 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Οικονομική Επιτροπή

Πρακτικό και Αποφάσεις της 19ης/08-07-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 19ης/08-07-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Συν.19.08-07-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 18ης/01-07-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 18ης/01-07-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.18.01-07-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 17ης/21-06-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 17ης/21-06-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. ΠΡΑΚΤΙΚΟ_17.21.06.2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 16ης/08-06-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 16ης/08-06-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.16.08-06-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 15ης/30-05-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 15ης/30-05-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. ΠΡΑΚΤΙΚΟ-15.30-05-2016.zip

Ορθή Επανάληψη της αριθμ. 9/408/24-03-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Ορθή Επανάληψη της αριθμ. 9/408/24-03-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (βάσει της αριθμ. 82/2016 Πράξης Ε.Σ.) ΟΡΘΗ.ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.9.408.24-03-2016.ΑΠΟΦΑΣΗ.7Δ937Λ9-278.zip