Κυρ17122017

Ενημέρωση:Παρ, 15 Δεκ 2017 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Οικονομική Επιτροπή

Πρακτικό και Αποφάσεις της 29ης/26-10-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 29ης/26-10-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ29.26-10-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 28ης/14-10-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 28ης/14-10-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.28.14-10-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 27ης/06-10-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 27ης/06-10-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.27.06-10-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 26ης/22-09-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 26ης/22-09-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. ΠΡΑΚΤΙΚΟ_26.22-09-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 25ης/08-09-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 25ης/08-09-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.25.08-09-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 24ης/02-09-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 24ης/02-09-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. ΠΡΑΚΤΙΚΟ_24.02-09-2016.zip