Δευ19032018

Ενημέρωση:Παρ, 16 Μαρ 2018 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Οικονομική Επιτροπή

Πρακτικό και Αποφάσεις της 4ης/16-02-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 4ης/16-02-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ_4.16-02-2017.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 3ης/02-02-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 3ης/02-02-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. ΠΡΑΚΤΙΚΟ.3.02-02-2017.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 2ης/26-01-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 2ης/26-01-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.2.26-01-2017.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 1ης/13-01-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 1ης/13-01-2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. ΠΡΑΚΤΙΚΟ_1.13-01-2017.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 37ης/30-12-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 37ης/30-12-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. ΠΡΑΚΤΙΚΟ.37.30-12-2016.zip

Πρακτικό και Αποφάσεις της 36ης/27-12-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 36ης/27-12-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.36.27-12-2016.6ΕΗΙ7Λ9-3ΕΘ.pdf