Δευ23092019

Ενημέρωση:Δευ, 23 Σεπ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρακτικό και Αποφάσεις της 24ης/29-07-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Πρακτικό και Αποφάσεις της 24ης/29-07-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.24.29-07-2019.zip