Δευ23092019

Ενημέρωση:Δευ, 23 Σεπ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πρακτικό και Αποφάσεις της 27ης/29-08-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου

Πρακτικό και Αποφάσεις της 27ης/29-08-2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.ΠΡΑΚΤΙΚΟ.27.29-08-2019.zip