Τρι17072018

Ενημέρωση:Παρ, 13 Ιουλ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Περιφερειακό Συμβούλιο

18η συνεδρίαση Π.Σ. 30-11-2011 απόφαση αριθμ.86

Απόφαση 86: ΄΄Παρέμβαση του Περιφερειακού Συμβουλίου , με αφορμή το τέλος ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ΄΄.pdf E.H.D.45679-2-18.86.telosDEH.pdf

18η συνεδρίαση Π.Σ. 30-11-2011 απόφαση αριθμ.85

Απόφαση 85: ΄΄Παρέμβαση του Π.Σ. Ηπείρου για την αντιμετώπιση προβλημάτων των πρώην εργαζομένων της ΣΒΕΚΗ΄΄ pdf 45679-9-SVEKI.18.85.E.H.D.pdf

18η συνεδρίαση Π.Σ. 30-11-2011 απόφαση αριθμ.84

Απόφαση 84: ΄΄Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΚΑΠ, κλπ)''  pdf 45679--18.84.tropopoiisi.p.p.kap.etc.pdf

18η συνεδρίαση Π.Σ. 30-11-2011 απόφαση αριθμ.83

Απόφαση 83: Με τροποποίηση τίτλου Α) Έγκριση για εκχώρηση αρμοδιότητας για την εκτέλεση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Π.Τ.Α. Ηπείρου Β) Αποδοχή συμμετοχής της Π.Η. -Π.Ε. Θεσπρωτίας στην υλοποίηση της Πρότασης με τίτλο ΄΄TEMPTING STREETS (acronym: T.S.)στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία ΕΛΛΑΔΑ -ΙΤΑΛΙΑ- 2077-2013)΄΄.pdf 4579--18.83.europaikaerga.pdf

18η συνεδρίαση Π.Σ. 30-11-2011 απόφαση αριθμ.82

Απόφαση 82: ΄΄Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής του αρθρ. 3 παρ. 2 του Ν. 2734/99΄΄.pdf 45679-8-18.82.epitropesN2734.99.pdf

18η συνεδρίαση Π.Σ. 30-11-2011 απόφαση αριθμ.81

Απόφαση 81: ΄΄Σχετικά με την εξέλιξη του έργου ΄΄Τύρια -Σιστρούν-Θεσπρωτικό΄΄. pdf 45679-8-18.81.TyriaSistrouni.pdf