Κυρ22102017

Ενημέρωση:Παρ, 20 Οκτ 2017 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Περιφερειακό Συμβούλιο

3η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου 7και 9.2.2011

Πρακτικό και αποφάσεις 3ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου doc praktiko3.doc

2η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου 31.1.2011

Πρακτικό και Αποφάσεις της 2ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου docpraktiko2.doc

1η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου 2.1.2011

Πρακτικό και αποφάσεις 1ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 2.1.2011 doc