Πεμ18102018

Ενημέρωση:Πεμ, 18 Οκτ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Περιφερειακό Συμβούλιο

10η συνεδρίαση Π.Σ. 25-5-2011 απόφαση αριθμ. 36

Απόφαση 36: Έγκριση προένταξης έργων στο Πρόγραμμα Κ.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2011pdf apofasi36.pdf

10η συνεδρίαση Π.Σ. 25-5-2011 απόφαση αριθμ. 35

Απόφαση 35:Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο Π.Γ.Ν.Ι.pdf apofasi35.pdf

10η συνεδρίαση Π.Σ. 25-5-2011 απόφαση αριθμ. 34

Απόφαση 34:Απόφαση άρσης απαλλοτροίωσης ενδιαφέροντος Π.Ε. Θεσπρωτίαςpdf apofasi34.pdf

10η συνεδρίαση Π.Σ. 25-5-2011 απόφαση αριθμ. 32

Απόφαση 32: Συμπλήρωση της αριθμ. 2/7/31-1-2011 απόφασης Π.Σ. αναφορικά με τη θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Άρταςpdf apofasi32.pdf

10η συνεδρίαση Π.Σ. 25-5-2011 απόφαση αριθμ. 31

Απόφαση 31:Κατάργηση του ειδικού λογαριασμού ιατρική Αντίληψη και Ασφάλιση και άνοιγμα νέου Προνοιακού λογαριασμού στην Π.Ε. Άρταςpdf apofasi31.pdf

9η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου 6.4.2011

Πρακτικό και αποφάσεις 9ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου pdf praktiko9.pdf