Δευ23092019

Ενημέρωση:Δευ, 23 Σεπ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Περιφερειακό Συμβούλιο

18η συνεδρίαση Π.Σ. 30-11-2011 απόφαση αριθμ.81

Απόφαση 81: ΄΄Σχετικά με την εξέλιξη του έργου ΄΄Τύρια -Σιστρούν-Θεσπρωτικό΄΄. pdf 45679-8-18.81.TyriaSistrouni.pdf

18η συνεδρίαση Π.Σ. 30-11-2011 απόφαση αριθμ. 80

Απόφαση 80: ΄΄Συγκρότηση τριμελών επιτροπών για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Π.Ε. της Περιφέρειας Ηπείρου΄΄ pdf  45679--18.80.trimelisepitropes.pdf

18η συνεδρίαση Π.Σ. 30-11-2011 απόφαση αριθμ. 79

Απόφαση 79: ΄΄Τροποποίηση της αριθμ. 11/38/1-6-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου σχετικά με την έγκριση βραχυπρόθεσμων δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου΄΄ pdf 4579--18.79.draseis.pdf

18η συνεδρίαση Π.Σ. 30-11-2011 απόφαση αριθμ. 77

Απόφαση 77:΄΄ Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για τα Α΄, Β΄, Γ΄τρίμηνα του έτους 2011΄΄pdf 45679-71-18.77.trimina.pdf

18η συνεδρίαση Π.Σ. 30-11-2011 απόφαση αριθμ. 78

Απόφαση 78:΄΄Εγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου οικονομικού έτους 2012΄΄ pdf 4579--18.78.proypologismos2012.pdf

Πρακτικό 18ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 30-11-2011

Πρακτικό 18ης συνεδρίασης Περιφερειακού συμβουλίου και επικύρωση αποφάσεων 17ης συνεδρίασης pdf praktiko18.pdf