Δευ23092019

Ενημέρωση:Δευ, 23 Σεπ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Περιφερειακό Συμβούλιο

9/26-10-2011 Πρακτικό

9/26-10-2011 Πρακτικό και Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης pdf9o_praktiko_signed.pdf

17η συνεδρίαση Π.Σ. 17-10-2011 απόφαση αριθμ. 76

Απόφαση 76: ''Τα προβλήματα του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας'' pdf apofasi17.76.ptinotrofArtas.pdf

17η συνεδρίαση Π.Σ. 17-10-2011 απόφαση αριθμ. 75

Απόφαση 75: ΄΄Απόψεις επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο ¨Χαρακτηρισμός της υδάτινης χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων) Ν. Ιωαννίνων, ως περιοχή "Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών" με περιφερειακή ζώνη προστασίας και καθορισμός χρήσεων γης όρων και περιορισμών δόμησης¨ pdf  apofasi17.75.P.D.LIMNI.pdf

17η συνεδρίαση Π.Σ. 17-10-2011 απόφαση αριθμ. 74

Απόφαση 74: ''Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε Ευρωπαίκά Προγράμματα'' pdf apofasi17.74.programmata.pdf

17η συνεδρίαση Π.Σ. 17-10-2011 απόφαση αριθμ. 73

Απόφαση 73: ΄΄Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) Ιωαννίνων'' pdf apofasi17.73.KETHEA.pdf

17η συνεδρίαση Π.Σ. 17-10-2011 απόφαση αριθμ. 72

Απόφαση 72: ΄΄Έγκριση τροποποίησης προγράμματος Κ.Α.Π. των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου΄΄ pdf  apofasi17.72.K.A.P.pdf