Δευ23092019

Ενημέρωση:Δευ, 23 Σεπ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Περιφερειακό Συμβούλιο

17η συνεδρίαση Π.Σ. 17-10-2011 απόφαση αριθμ. 71

Απόφαση 71:''Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη, με σύμβαση ανάθεσης έργου, για την υποβοήθηση του έργου των Οικονομικών Υπηρεσιών της Π.Η. και την προσαρμογή όλων των λογιστικών παραμέτρων, για την μετάβαση από το υπάρχον Λογιστικό Σχέδιο στο Διπλογραφικό Σύστημα από 01/01apofasi17.71.diplografiko.pdf /2012, σύμφωνα με το Π.Δ. 315/1999'' pdf 

Πρακτικό 17ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου 17-10-2011

Πρακτικό 17ης συνεδρίασης Π.Σ. και επικύρωση πρακτικών και αποφάσεων 15ης και 16ης συνεδρίασης Π.Σ. pdf praktiko17.pdf

16η συνεδρίαση Π.Σ. 12&14-9-2011 απόφαση αριθμ. 64

Απόφαση 64: "Κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για το έργο: ''Είσοδος πόλης Ηγουμενίτσας (Ηγουμενίτσα μέχρι παράκαμψη)" pdf  apofasi16.64.apalotriosi.pdf

16η συνεδρίαση Π.Σ. 12&14-9-2011 απόφαση αριθμ. 70

Απόφαση 70: "ΈγκρισηΣχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Περιφέρεια Ηπείρου" pdf apofasi16.70.stragigikos.pdf

16η συνεδρίαση Π.Σ. 12&14-9-2011 απόφαση αριθμ. 68

Απόφαση 68: "Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα" pdf apofasi16.68.pdf

16η συνεδρίαση Π.Σ. 12&14-9-2011 απόφαση αριθμ. 69

Απόφαση 69:" Αποστολή συγχαρητηρίου τηλεγραφήματος σε Ηπειρώτες Αθλητές Κωπηλασίας για διάκρισή τους" pdf apofasi16.69.pdf