Δευ23092019

Ενημέρωση:Δευ, 23 Σεπ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Περιφερειακό Συμβούλιο

16η συνεδρίαση Π.Σ. 12&14-9-2011 απόφαση αριθμ. 67

Απόφαση 67: "Έγκριση παραχώρησης χρήσης αιθουσών στο Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας" pdf apofasi16.67.pdf

16η συνεδρίαση Π.Σ. 12&14-9-2011 απόφαση αριθμ. 66

Απόφαση 66: "Σχετικά με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" pdf apofasi16.66.pdf

16η συνεδρίαση Π.Σ. 12&14-9-2011 απόφαση αριθμ. 65

Απόφαση 65: ''Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση από την Π.Ε. Θεσπρωτίας προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων της "Κινητής Διαγνωστικής Ιατρικής Μονάδας" pdf apofasi16.65.pdf

16η συνεδρίαση Π.Σ. 12&14-9-2011 απόφαση αριθμ. 63

Απόφαση 63: ''Έγκριση τροποποίησης προγράμματος Κ.Α.Π. έτους 2011'' pdf apofasi16.63.pdf

16η συνεδρίαση Π.Σ. 12&14-9-2011 απόφαση αριθμ. 62

Απόφαση 62: ''Έγκριση 3ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011'' pdf  apofasi16.62.pdf

16η συνεδρίαση Π.Σ. 12&14-9-2011 απόφαση αριθμ. 61

Απόφαση 61: ''Εκλογή Εκπροσώπων για την Ένωση Περιφεριών'' pdf apofasi16.61.pdf