Κυρ25082019

Ενημέρωση:Παρ, 23 Αυγ 2019 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Περιφερειακό Συμβούλιο

11η συνεδρίαση Π.Σ. 1&6 -6-2011 απόφαση αριθμ. 43

Απόφαση 43: ''Εκτέλεση έργων αποκατάστασης ζημιών σε αντλιοστάσια''pdf apofasi43.pdf

11η συνεδρίαση Π.Σ. 1&6 -6-2011 απόφαση αριθμ. 42

Απόφαση 42: ''Πρόταση για την αναδιάρθρωση των  συστημάτων Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου''pdf apofasi42.pdf

11η συνεδρίαση Π.Σ. 1&6 -6-2011 απόφαση αριθμ. 41

Απόφαση 41:''Σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου''pdf apofasi41.pdf

11η συνεδρίαση Π.Σ. 1&6 -6-2011 απόφαση αριθμ. 40

Απόφαση 40: ''Επισκευή - συντήρηση και πιστοποίηση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου''pdf apofasi40.pdf

11η συνεδρίαση Π.Σ. 1&6 -6-2011 απόφαση αριθμ. 39

Απόφαση 39:΄΄ Οι εξελίξεις σχετικά με τη γαλακτοβιομηχανία "ΔΩΔΩΝΗ" ΄΄pdf apofasi39.pdf

11η συνεδρίαση Π.Σ. 1&6 -6-2011 απόφαση αριθμ. 38

Απόφαση 38:΄΄Βραχυπρόθεσμες δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου΄΄pdf apofasi38.pdf