Δευ23092019

Ενημέρωση:Δευ, 23 Σεπ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Περιφερειακό Συμβούλιο

11η συνεδρίαση Π.Σ. 1&6 -6-2011 απόφαση αριθμ. 42

Απόφαση 42: ''Πρόταση για την αναδιάρθρωση των  συστημάτων Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου''pdf apofasi42.pdf

11η συνεδρίαση Π.Σ. 1&6 -6-2011 απόφαση αριθμ. 41

Απόφαση 41:''Σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου''pdf apofasi41.pdf

11η συνεδρίαση Π.Σ. 1&6 -6-2011 απόφαση αριθμ. 40

Απόφαση 40: ''Επισκευή - συντήρηση και πιστοποίηση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου''pdf apofasi40.pdf

11η συνεδρίαση Π.Σ. 1&6 -6-2011 απόφαση αριθμ. 39

Απόφαση 39:΄΄ Οι εξελίξεις σχετικά με τη γαλακτοβιομηχανία "ΔΩΔΩΝΗ" ΄΄pdf apofasi39.pdf

11η συνεδρίαση Π.Σ. 1&6 -6-2011 απόφαση αριθμ. 38

Απόφαση 38:΄΄Βραχυπρόθεσμες δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου΄΄pdf apofasi38.pdf

11η συνεδρίαση Π.Σ. 1&6 -6-2011 απόφαση αριθμ. 37

Απόφαση 37: ''Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Hπείρου σε όργανα της ΄΄ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.''pdf apofasi37.pdf