Δευ23092019

Ενημέρωση:Δευ, 23 Σεπ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Περιφερειακό Συμβούλιο

10η συνεδρίαση Π.Σ. 25.5.2011 απόφαση αριθμ. 33

Απόφαση 33:''Σχεδιασμός μέτρων και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της Ηπείρου'' pdf apofasi33.pdf

10η συνεδρίαση Π.Σ. 25-5-2011 απόφαση αριθμ. 36

Απόφαση 36: Έγκριση προένταξης έργων στο Πρόγραμμα Κ.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2011pdf apofasi36.pdf

10η συνεδρίαση Π.Σ. 25-5-2011 απόφαση αριθμ. 35

Απόφαση 35:Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο Π.Γ.Ν.Ι.pdf apofasi35.pdf

10η συνεδρίαση Π.Σ. 25-5-2011 απόφαση αριθμ. 34

Απόφαση 34:Απόφαση άρσης απαλλοτροίωσης ενδιαφέροντος Π.Ε. Θεσπρωτίαςpdf apofasi34.pdf

10η συνεδρίαση Π.Σ. 25-5-2011 απόφαση αριθμ. 32

Απόφαση 32: Συμπλήρωση της αριθμ. 2/7/31-1-2011 απόφασης Π.Σ. αναφορικά με τη θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Άρταςpdf apofasi32.pdf

10η συνεδρίαση Π.Σ. 25-5-2011 απόφαση αριθμ. 31

Απόφαση 31:Κατάργηση του ειδικού λογαριασμού ιατρική Αντίληψη και Ασφάλιση και άνοιγμα νέου Προνοιακού λογαριασμού στην Π.Ε. Άρταςpdf apofasi31.pdf