Δευ21102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Περιφερειακό Συμβούλιο

11η συνεδρίαση Π.Σ. 1&6 -6-2011 απόφαση αριθμ. 40

Απόφαση 40: ''Επισκευή - συντήρηση και πιστοποίηση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου''pdf apofasi40.pdf

11η συνεδρίαση Π.Σ. 1&6 -6-2011 απόφαση αριθμ. 39

Απόφαση 39:΄΄ Οι εξελίξεις σχετικά με τη γαλακτοβιομηχανία "ΔΩΔΩΝΗ" ΄΄pdf apofasi39.pdf

11η συνεδρίαση Π.Σ. 1&6 -6-2011 απόφαση αριθμ. 38

Απόφαση 38:΄΄Βραχυπρόθεσμες δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου΄΄pdf apofasi38.pdf

11η συνεδρίαση Π.Σ. 1&6 -6-2011 απόφαση αριθμ. 37

Απόφαση 37: ''Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Hπείρου σε όργανα της ΄΄ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.''pdf apofasi37.pdf

10η συνεδρίαση Π.Σ. 25.5.2011 απόφαση αριθμ. 33

Απόφαση 33:''Σχεδιασμός μέτρων και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της Ηπείρου'' pdf apofasi33.pdf

10η συνεδρίαση Π.Σ. 25-5-2011 απόφαση αριθμ. 36

Απόφαση 36: Έγκριση προένταξης έργων στο Πρόγραμμα Κ.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2011pdf apofasi36.pdf