Δευ21102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Αδειοδοτήσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Έγκριση εγκατάστασης μονάδας προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων Σαρακατσάνος Ανακύκλωση Ι.Κ.Ε. 544
Έγκριση εγκατάστασης για μηχανολογική και κτιριακή επέκταση κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης μονάδας παραγωγής ζωοτροφών Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων "Η Πίνδος" 301
Έγκριση εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας και κατασκευής μεταλλικού οπλισμού φέροντος σκελετού από οπλισμένο σκυροδέμα Σιδερομπετόν Α.Ε. 292
Έγκριση εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας νωπής και καπνιστής πέστροφας Πανταζής Γρηγόριος του Αριστείδη 326
Έγκριση εγκατάστασης για κτιριακή επέκταση μονάδας απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) Θεόδωρος Ζάρρας & ΣΙΑ Ο.Ε. 298
Έγκριση εγκατάστασης για μηχανολογική επέκταση μονάδας παραγωγής ασφαλτομίγματος Ελληνικά Λατομεία Α.Ε. 264
ΥΔ έναρξης λειτουργίας κατόπιν αλλαγής επωνυμίας μονάδας αναγόμωσης πυροσβεστήρων και κέντρου επανελέγχου φιαλών πυροσβεστήρων ΔΕΣΜΟΣ Ε.Ε. 258
ΥΔ έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου αποσυσκευασίας, αποθήκευσης και επανασυσκευασίας λιπαντικών ορυκτελαίων, γράσου, απιονισμένου νερού και υγρού κλειστών κυκλωμάτων για ψυγεία Energy Oil c.p. I.K.E. 131
ΥΔ έναρξης λειτουργίας μονάδας κοπής και διαμόρφωσης σιδήρου Αραμπατζής Ι.Κ.Ε. 292
ΥΔ έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου παρασκευής σαπουνιού Γεράση Αικατερίνη 309