ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 2 ΕΤΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 2

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ: 2

ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΕΧΡΙ:8ος -2022

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Επώνυμο – Όνομα

Πατρώνυμο

Σειρά Προτερ.

Τελική Ειδικότητα

Αριθμ. πρωτ. αποστολής δικαιολγητικών στο Υπουργείο

Παρατηρήσεις

 109556/2968/17-08-2020 ΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Ω.Ρ.Λ.  οικ.129938/3488/22-09-2020  
 66661/1536/18-05-2021 ΛΙΟΚΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ  ΝΙΚΗΤΑΣ     Ω.Ρ.Λ.  οικ.69325/1581/21-05-2021  

 122736/2615/

11-08-2021

ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   1  Ω.Ρ.Λ.    
137489/2928/08-09-2021 ΜΑΡΓΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 2 Ω.Ρ.Λ.    

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας