Δευ21102019

Ενημέρωση:Παρ, 18 Οκτ 2019 4pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Πυρηνική Ιατρική

ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΠΛΗΡΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 4

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ:

ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΕΧΡΙ:

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 4

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Επώνυμο – Όνομα

 Πατρώνυμο

Σειρά Προτερ.

Τελική Ειδικότητα

Αριθμ. πρωτ. αποστολής δικαιολογητικών στο Υπουργείο

Παρατηρήσεις

5475/29.07.09 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

4796/05-08-2010

 

5252/06.09.10 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΝΙΚΗΤΑΣ 

 

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

73983/2945/21-10-2011

 

1046/22/13.01.11 

ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΛΕΑΡΧΟΣ 

 

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

94586/3400/23-10-2012