Παρ22022019

Ενημέρωση:Τετ, 20 Φεβ 2019 6pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Π.Ε. Άρτης

Γνωστοποίηση κενών θέσεων φαρμακείων Π. Ε. Άρτας

κατά την:

31η Δεκεμβρίου 2018

Βρείτε την ανακοίνωση εδώ και την αίτηση εδώ.

30η Σεπτεμβρίου 2018

Βρείτε την ανακοίνωση εδώ και την αίτηση εδώ.

31η Μαΐου 2018

Βρείτε την ανακοίνωση εδώ και την αίτηση εδώ.

31η Δεκεμβρίου 2017

Βρείτε την ανακοίνωση εδώ και την αίτηση εδώ.