Sidebar

31
Κυρ, Μάι

Σας καλούμε την 22-09-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 08-09-2016 συνεδριάσεως.
1. Κατάρτιση του σχεδίου της 4ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2016 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-08-2016 της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης (συρματοκιβώτια) στην 14η επαρχιακή οδό εντός Τ.Κ. Αρετής», προϋπολογισμού € 30.300,00 με Φ.Π.Α.
3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-08-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 19ης επαρχιακής οδού Διχούνι – Ραδοβίζι - Γρανίτσα», προϋπολογισμού 70.000,00 με Φ.Π.Α.
4. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού & υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Αμάραντο», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».
5. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού & υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Τσεπέλοβο», αναδόχου «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
6. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ και τακτοποιητικού ως προς τις ποσότητες) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κάτω Πεδινά - Ελαφότοπος», αναδόχου «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.».
7. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση εισόδου Πυρσόγιαννη, επαρχιακής οδού Πυρσόγιαννης και Βούρμπιανης» αναδόχου κ. Σπυρίδωνα Βλάχα Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-11-2016.
8. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού Κηπίνα – Καλαρρύτες - Μπάρος» αναδόχου ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., μέχρι την 31-12-2016.
9. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση της επαρχιακής οδού στα όρια της Πλατανιάς» αναδόχου «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΣΤΑΝΗΣ Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-10-2016.
10. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Εθνικής Οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας προς Αμμουδιά» αναδόχου «Κ/ΞΙΑ Γ. ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ – Ι. ΣΑΜΑΝΤΑΣ», μέχρι την 31-12-2016.
11. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πίλλαρ ηλεκτρικής διανομής για εργοταξιακή παροχή στην Γέφυρας Πλάκας.
12. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/12-09-2016 της Επιτροπής αποσφράγισης προσφορών για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επούλωση οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 31.000,00 € και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
13. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2017.
14. Έγκριση μετάβασης στελεχών της Περιφέρειας Ηπείρου στην Κίνα, από 26-09 έως 02-10-2016, προκειμένου να πραγματοποιήσουν συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη και στελέχη επιχειρήσεων στο Πεκίνο και στην επαρχία Jilin της Κίνας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
15. Έγκριση μετάβασης της κ. Ελένης Βήρου, ειδικής συμβούλου του Περιφερειάρχη Ηπείρου στο Ζαγόρι και το Μέτσοβο 15, 16 & 17-09-2016, για συναντήσεις και παράσταση σε πρόγραμμα ξενάγησης Γερμανών εμπειρογνωμόνων σε θέματα τουρισμού που επισκέπτονται την περιοχή μας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
16. Έγκριση κατανομής δαπανών του κονδυλίου «Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις Ηρτημένης Εσοδείας) Π.Ε. Ιωαννίνων» έτους 2016 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.).
17. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα με τη Χ.Ε.Ν. Ιωαννίνων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
18. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών και έγκριση των σχετικών δαπανών.
19. Έγκριση δαπάνης για τις συνδρομητικές υπηρεσίες ενημέρωσης Κατασκευαστικής Νομοθεσίας Ιδιωτικών και Δημόσιων Έργων γα το έτος 2016 για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου.
20. Έγκριση δαπάνης, για χορήγηση εφάπαξ αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 410/88 Π.Δ., στον πρώην υπάλληλο της Περιφέρειας Ηπείρου, Κόλλια Βασίλειο.
21. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ξυλείας για επισκευή γεφυρών μπέλεϋ.
22. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2016, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.
23. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εκτέλεσης επειγουσών εργασιών διάνοιξης αντιπυρικής ζώνης λόγω πυρκαγιάς και υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης μελλοντικών πυρκαγιών στην περιοχή Αμαράντου του Δήμου Κόνιτσας, από 01-08-2016, σύμφωνα με την αριθμ. 70532/3842/02-08-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και την αριθμ. 22/1226/05-08-2016 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
24. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου κυκλοφορούντων στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων έτους 2016, του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγιειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
25. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνός Οκτωβρίου).
26. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, βάσει της αριθμ. 3436/2015 απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας, με την οποία παραπέμπεται για συζήτηση ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου, η υπόθεση που αφορά αγωγή της εταιρίας με την επωνυμία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΒΥΡΣΟΔΕΨΙΑ Α.Ε» κατά της Περιφέρειας Ηπείρου.
27. Έγκριση αγοράς αναμνηστικών δώρων στο πλαίσιο της επίσκεψης του Περιφερειάρχη στην Κίνα και έγκριση των σχετικών δαπανών.
28. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-09-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαγράμμιση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α.
29. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Τεχνικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 62.700,00 με ΦΠΑ.
30. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση διατομών τάφρων αντιπλημμυρικής προστασίας Εθνικής οδού Άρτας - Αντιρρίου», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
31. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην Π.Ε. Άρτας.
32. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας (με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδαυγής «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», της 8ης Γιορτής Κάστανου & Τσίπουρου) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
33. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής δημόσιας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, επειδή η μοναδική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβλήθηκε, κρίθηκε ως μη αποδεκτή από την Επιτροπή Καταλληλότητας του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996, βάσει της από 12-09-2016 σχετικής Έκθεσης.
34. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
35. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
36. Έγκριση μετακίνησης της Χρυσούλας Βόιδαρου του Γεωργίου, υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα από 20 έως 21-09-2016, για τη συμμετοχή της στην Ημερίδα που διοργανώνει το ΚΕΕΛΠΝΟ και η ΕΣΔΥ με θέμα: «Η ελονοσία στην Ελλάδα σήμερα» στις 21/09/2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
37. Έγκριση μετακίνησης του Αριστοτέλη Μπακόλα, Δ/ντή Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, στην Ναύπαυκο και στην Αθήνα, από 21 έως 22-09-2016, για τη συμμετοχή του σε προγραμματισμένες συναντήσεις στην ΕΥΔΕ/ΚΣΥΥ (Τμήμα ΚΤΕ Πάτρας) και στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Δ/νση Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Δ/νση Οδικών Συγκοινωνιών) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
38. Έγκριση του Πρακτικού Νο4/02-09-2016 (Αποσφράγισης & Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2016-2017 (έως 31-08-2017) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
39. Έγκριση διεξαγωγής διαγωνισμών διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Θεσπρωτίας, και των όρων των σχετικών Προσκλήσεων, τόσο για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, τα οποία προέκυψαν με την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017 καθώς και για τα άγονα δρομολόγια του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
40. Έγκριση δαπάνης για την εκτύπωση μαθητικών δελτίων της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
41. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για: Α) βελτίωση βατότητας οδών πρόσβασης προς επαρχιακό δίκτυο Σκάλας Δήμου Φιλιατών λόγω κατολισθήσεων, Β) τον καθαρισμό και αποκατάσταση βατότητας οδού πρόσβασης προς βιολογικό καθαρισμό από επαρχιακή οδό Ηγουμενίτσας-Φιλιατών και Γ) αποκατάσταση πρόσβασης προς το επαρχιακό δίκτυο Δήμου Ηγουμενίτσας (Νέα Σελεύκεια – Ράιον), σύμφωνα με τις αριθμ. 68957/3722, 68959/3723 και 68964/3726/28-07-2016 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και την αριθμ. 21/1211/29-07-2016 (στ. Β, Γ & ΣΤ) απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
42. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις από 01-08-2016, για την αποκατάσταση βατότητας λόγω κατολισθήσεων επαρχιακού δικτύου Λεπτοκαρυά – Καλλιθέα Δήμου Φιλιατών, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 70928/3855/03-08-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 22/1238/05-08-2016 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
43. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μπάρμπα Αντώνιου, στην Αθήνα από 02 έως 05-10-2016 για να συμμετάσχει στο διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με Θέμα «Ψεκαστικά Μηχανήματα- Επιθεώρηση, Βαθμονόμηση, Ψηφιακή Υπηρεσία Καταγραφής» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
44. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος Αλιείας, της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κωνσταντινίδη Ευάγγελου & Περδικάρη Κωνσταντίνου, στην Καβάλα, από 6 έως 9-10-2016, για τη συμμετοχή τους στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
45. Έγκριση διαδικασίας υλοποίησης του έργου «Αντικατάσταση και αναβάθμιση εξοπλισμού Κ.Τ.Ε.Ο. Πρέβεζας».
46. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στο Ναύπλιο, από 7 έως 9-10-2016, προκειμένου να παραβρεθεί στην 3η συνάντηση θεματικών Αντιπεριφερειαρχών-Εντεταλμένων Συμβούλων στον τομέα τουρισμού των Περιφερειών, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
47. Έγκριση μετακίνησης της Σταυροπούλου - Ντόβα Θωμαής, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, στην Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ, από 13-10-2016 έως 14-10-2016, με θέμα «Νέα Κυρωτικό Σύστημα του Ν.4235/2014» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
48. Έγκριση μετακίνησης της Κονταξή Σπυριδούλας, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, στην Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ, από 20-10-2016 έως 21-10-2016, με θέμα «Επίσημος έλεγχος στον τομέα των πρόσθετων τροφίμων, αρωματικών τροφίμων και ενζύμων τροφίμων» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
49. Έγκριση μετακίνησης του Κονταξή Γεωργίου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας, στην Αθήνα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, από 10-10-2016 έως 11-10-2016, με θέμα «Ψεκαστικά μηχανήματα - Επιθεώρηση, Βαθμολόγηση, Ψηφιακή υπηρεσία καταγραφής» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
50. Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθ. 135/2016 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων.
51. Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 2276/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
52. Έγκριση δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση «SIAL» που διοργανώνεται στο Παρίσι της Γαλλίας, το χρονικό διάστημα 16-20/10/2016.
53. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για: α) καθαρισμούς και βελτίωση πρόσβασης οδών στο Παλαιοχώρι – Παλαιοκλήσι – Γολά - Τσατσουλέικα Δήμου Φιλιατών λόγω καταπτώσεων και καθιζήσεων, β) αποκατάσταση βατότητας δρόμων στο Τ.Δ. Κορύτιανης Δήμου Ηγουμενίτσας, γ) αποκατάσταση βατότητας δρόμων στο ΤΔ Πηγαδουλίων Δήμου Φιλιατών και δ) αποκατάσταση βατότητας δρόμου στο Τ.Δ. Σουλίου Δήμου Σουλίου, σύμφωνα με τις αριθμ. 78486/4368/31-08-2016 και 78498/4374, 78499/4375, & 78500/4376/01-09-2016 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας αντίστοιχα, και την αριθμ. 24/1339/02-09-2016 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
54. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησή σας