Παρ17082018

Ενημέρωση:Παρ, 17 Αυγ 2018 1pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Αδειοδοτήσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Έγκριση εγκατάστασης για κτιριακή και μηχανολογική επέκταση κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης μονάδας παραγωγής ζωοτροφών ΒΙΟΖΩΗΣ Α.Ε. 63
Έγκριση εγκατάστασης για κτιριακή επέκταση κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης μονάδας επεξεργασίας γάλακτος Δωδώνη Α.Ε. 56
Τροποποίηση άδειας λειτουργίας - αλλαγή φορέα μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας κραμάτων χαλκού ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 66
Έγκριση εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας σχιστολιθικών πλακών Αλεξάνδρα Μπούγια και ΣΙΑ Ε.Ε. 79
Έγκριση εγκατάστασης σταθμού ανεφοδιασμού αεροπορικών καυσίμων Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια Α.Β.Ε.Ε. 36
Έγκριση εγκατάστασης μονάδας προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων Σαρακατσάνος Ανακύκλωση Ι.Κ.Ε. 143
Έγκριση εγκατάστασης για μηχανολογική και κτιριακή επέκταση κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης μονάδας παραγωγής ζωοτροφών Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων "Η Πίνδος" 80
Έγκριση εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας και κατασκευής μεταλλικού οπλισμού φέροντος σκελετού από οπλισμένο σκυροδέμα Σιδερομπετόν Α.Ε. 103
Έγκριση εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας νωπής και καπνιστής πέστροφας Πανταζής Γρηγόριος του Αριστείδη 106
Έγκριση εγκατάστασης για κτιριακή επέκταση μονάδας απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) Θεόδωρος Ζάρρας & ΣΙΑ Ο.Ε. 107