Τρι23102018

Ενημέρωση:Δευ, 22 Οκτ 2018 10am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Αδειοδοτήσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Έγκριση εγκατάστασης για μηχανολογική και κτιριακή επέκταση μονάδας πτηνοσφαγείου, επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής, τεμαχισμού – επεξεργασίας και τυποποίησης κοτόπουλου και αποτέφρωσης πτηναλεύρων και νεκρών πουλιών Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ 41
Έγκριση εγκατάστασης σφαγείου ζώων και μονάδας επεξεργασίας (αλάτισμα) δερμάτων βοοειδών αιγοπροβάτων και χοιρινών Γιάννος Χρήστος Ε.Ε. 44
Έγκριση εγκατάστασης για κτιριακή και μηχανολογική επέκταση κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης μονάδας παραγωγής ζωοτροφών ΒΙΟΖΩΗΣ Α.Ε. 124
Έγκριση εγκατάστασης για κτιριακή επέκταση κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης μονάδας επεξεργασίας γάλακτος Δωδώνη Α.Ε. 131
Τροποποίηση άδειας λειτουργίας - αλλαγή φορέα μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας κραμάτων χαλκού ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 124
Έγκριση εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας σχιστολιθικών πλακών Αλεξάνδρα Μπούγια και ΣΙΑ Ε.Ε. 164
Έγκριση εγκατάστασης σταθμού ανεφοδιασμού αεροπορικών καυσίμων Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια Α.Β.Ε.Ε. 96
Έγκριση εγκατάστασης μονάδας προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων Σαρακατσάνος Ανακύκλωση Ι.Κ.Ε. 224
Έγκριση εγκατάστασης για μηχανολογική και κτιριακή επέκταση κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης μονάδας παραγωγής ζωοτροφών Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων "Η Πίνδος" 144
Έγκριση εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας και κατασκευής μεταλλικού οπλισμού φέροντος σκελετού από οπλισμένο σκυροδέμα Σιδερομπετόν Α.Ε. 159