Δευ19032018

Ενημέρωση:Δευ, 19 Μαρ 2018 1pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Αδειοδοτήσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης μηχανουργείου Κούργιας Δημήτριος και ΣΙΑ Ο.Ε. 755
ΥΔ έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου άλεσης δημητριακών και οσπρίων Παπαγεωργίου Αστέριος του Εμμανουήλ 723
Τροποποίηση άδειας εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας νωπής και καπνιστής πέστροφας Πανταζής Γρηγόριος του Αριστείδη 553
ΥΔ έναρξης λειτουργίας μηχανολογικής επέκτασης επαγγελματικού εργαστηρίου εγκατάστασης περάτωσης έψησης LIDL ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 713
Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης μονάδας πτηνοσφαγείου - τυποποιητηρίου - επεξεργασίας υποπροϊόντων πτηνοσφαγειου Α.Π.Σ.Ι. "Η ΠΙΝΔΟΣ" 530
ΥΔ έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής Θεόδωρος Ζάρρας και ΣΙΑ Ο.Ε. 721
Άδεια λειτουργίας επέκτασης μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης ξηρών καρπών και καφέ Σδούκος Α.Ε. 559
ΥΔ έναρξης λειτουργίας αρτοποιείου Pano Panajot & ΣΙΑ Ο.Ε. 659
ΥΔ έναρξης λειτουργίας αρτοποιείου - αλλαγή φορέα Τσιρώνης Βασίλειος του Σωτηρίου 769
ΥΔ έναρξης λειτουργίας επέκτασης αρτοποιείου Μαρούλης Δημήτριος του Γεωργίου 521