Σαβ24032018

Ενημέρωση:Παρ, 23 Μαρ 2018 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Προκηρύξεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Συνοπτικός διαγωνισμός: «Πυρασφάλεια κτιρίου Π. Ε. Θεσπρωτίας» με προϋπολογισμό 64.300,00€ (με ΦΠΑ) 268
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 292
Συνοπτικός διαγωνισμός: «Προστασία Ε. Ο. Ηγ/τσας Ιωαννίνων από συνδετήρια οδό προς Αμπέλια Δήμου Ηγ/τσας» με προϋπολογισμό 44.500,00€ 301
Ανοιχτός διαγωνισμός ΠΕ Πρέβεζας: «Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Φιλιππιάδας-Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού (Μπουσούλιζα) Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Τύριας Δήμου Ζηρού).» 345
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων στραγγίδιων του λειτουργούντος ΧΥΤΑ 1ης διαχειριστικής ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννινων) στη θέση Ελληνικό του Δ.Δ. Ελληνικού του Δ. Βορ. Τζουμέρκων» 351
Δημοπρασία ακινήτου στο αγρόκτημα Ριζοβουνίου Π.Ε. Πρέβεζας 289
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ηγουμενίτσας», με προϋπολογισμό 918.500,00 ΕΥΡΩ 394
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την: «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» 336
Ανοικτός διαγωνισμός «Σύνδεση τμήματος επειγόντων περιστατικών Ηγουμενίτσας με Εθνική οδό» με προϋπολογισμό 247.800,00 ΕΥΡΩ 403
Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τη στέγαση δομών Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου 396
Διευκρινήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη διακήρυξη με αριθμό 2201/141/09-01-2018, στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 47885 425
Έγκριση αντικατάστασης όρου των τεχνικών προδιαγραφών και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία της Σ.Υ.Δ.» 428
Συνοπτικός διαγωνισμός «Αντιπλημμυρική προστασία στον ποταμό Λούρο στη θέση ΄΄Δέση γέφυρας Βουλιάστας΄΄», με προϋπολογισμό 36.000,00 ΕΥΡΩ 584
Διόρθωση προδιαγραφής και παράταση προθεσμιών στη διακήρυξη με αριθμό 2201/141/09-01-2018, στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 47885 366
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Αποκατάσταση 42ης επαρχιακής οδού Δίκορφο-Μανασσής-Μηλιωτάδες», με προϋπολογισμό 160.000,00 ΕΥΡΩ 469
Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου από την Περιφέρεια Ηπείρου 377
Διόρθωση σε προδιαγραφή μηχανήματος στη διακήρυξη με αριθμό 2201/141/09-01-2018, στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 47885 407
Διευκρινήσεις - απαντήσεις σε υποβληθέντα ερωτήματα υποψήφιων συμμετεχόντων για τον ανοικτό (διεθνή) ηλεκτρονικό διαγωνισμό, επιλογής Αναδόχου, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)» 425
Συνοπτικός διαγωνισμός «Συμπληρωματικές αποτυπώσεις περιοχής υπό αναδασμό αγροκτήματος Αηδονοχωρίου», με προϋπολογισμό 35.000,00€ 600
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Κατασκευή κόμβου επί της Ε.Ο Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στη διακλάδωση Βράχου», με συνολικό προϋπολογισμό 500.000,00 ΕΥΡΩ 880