Δευ21052018

Ενημέρωση:Παρ, 18 Μαϊ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Προκηρύξεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Αποκατάσταση χώρου στάθμευσης Γενικού Νοσοκομείου Χατζηκώστα», προϋπολογισμού 400.000,00 € και α/α: συστήματος 71463 128
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Αποκατάσταση 19ης Επαρχιακής Οδού Άγιος Νικόλαος- Βαλανιδιά», με προϋπολογισμό 120.000,00 ΕΥΡΩ 200
Συνοπτικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση οδού άνω Καλεντίνη – Διχομοίρι στη θέση Μαραθόρεμα», με προϋπολογισμό 74.400,00 ΕΥΡΩ 196
Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου 231
Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων για το διαγωνισμό: "Μελέτες ωρίμανσης για την επέκταση ΧΥΤΑ Ελληνικού & ΧΥΤΑ Καρβουναριού" (Α.Σ. 72174) 280
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. Ιωαννίνων 299
Συνοπτικός διαγωνισμός «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ», με προϋπολογισμό 45.000,00 ΕΥΡΩ 318
Συνοπτικός διαγωνισμός «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», με προϋπολογισμό 74.400,00 ΕΥΡΩ 339
Συνοπτικός διαγωνισμός «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΜΙΚΡΗ ΓΟΤΙΣΤΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΓΚΑ», με προϋπολογισμό 60.000,00 ΕΥΡΩ 399
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Αποκατάσταση εθνικής οδού από Μέτσοβο προς Κατάρα-Όρια νομού», με προϋπολογισμό 300.000,00 ΕΥΡΩ 363
Ανακοίνωση-πρόσκληση σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων 573
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Ανάδειξη εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018, στην Π.Ε. Πρέβεζας» προϋπολογισμού 138.096,32 € (με ΦΠΑ) 379
Δημοπρασία ακινήτου στο αγρόκτημα Ν. Σινώπης, Π.Ε. Πρεβεζας 398
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός του έργου: «Αποκατάσταση χώρου στάθμευσης Γενικού Νοσοκομείου Χατζηκώστα», προϋπολογισμού 400.000,00 € 500
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «Κατασκευή κυκλικού κόμβου Καμπής – Φιλιππιάδας», με προϋπολογισμό 480.000,00 ΕΥΡΩ 413
Συνοπτικός διαγωνισμός: «Αποκατάσταση ζημιών κεντρικής υδροληψίας αρδευτικών έργων στη Γλυκή και αναχωμάτων στην Ποταμιά» με προϋπολογισμό 70.700,00€ (με ΦΠΑ) 469
Ανοικτός διαγωνισμός: «Bελτίωση εθνικής οδού Ηγουμενίτσας -Σαγιάδας» με συνολικό προϋπολογισμό 345.000,00 ΕΥΡΩ 482
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Μελέτες ωρίμανσης για την επέκταση ΧΥΤΑ Ελληνικού & ΧΥΤΑ Καρβουναρίου», προεκτιμώμενης αμοιβής: 457.645,01 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 464
2η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών 445
Συνοπτικός διαγωνισμός: «Πυρασφάλεια κτιρίου Π. Ε. Θεσπρωτίας» με προϋπολογισμό 64.300,00€ (με ΦΠΑ) 583