Τρι25092018

Ενημέρωση:Τρι, 25 Σεπ 2018 10am

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Προκηρύξεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Δημοπρασία ακινήτου στο αγρόκτημα Ν. Σινώπης Π. Ε. Πρέβεζας 65
Ανοιχτή διαδικασία: "Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)" εκτιμώμενης αξίας 11.601.528,23 € Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) 116
Συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των σκοπευτηρίων του αθλητικού ομίλου ΜΠΟΥΝΤΟ BUDO» 105
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κόνιτσας», με προϋπολογισμού 150.000,00€ 95
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. από Γέφυρα Καλογήρου έως Άρτα», με προϋπολογισμόο 150.000,00€ 171
Διεθνής (άνω των ορίων) διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2019 280
Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για το έργο ADRION 5 SENSES 436
Συνοπτικός διαγωνισμός: "Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος", προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 396
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας-Συντήρηση-στερέωση αγιογραφιών και τέμπλου» με προϋπολογισμό 400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 445
Προσθήκη εγγράφου στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 200.000,00 ΕΥΡΩ 385
Συνοπτικός διαγωνισμός: "Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου CI-NOVATEC", προϋπολογισμού 28.500,00 Ευρώ 403
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Σκλίβανης», με συνολικό προϋπολογισμό 180.000,00 ΕΥΡΩ 413
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση οδού Περίβλεπτος-Δίκορφο έως το σημείο στάσης πυροσβεστικού οχήματος περιοχής», με συνολικό προϋπολογισμό 100.000,00 ΕΥΡΩ 361
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων -Πρέβεζας», με συνολικό προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ 366
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαμνελίου», με προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ 392
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Ελεύθερο – Παλαιοσέλι- Δίστρατο», με προϋπολογισμό 100.000,00 ΕΥΡΩ 355
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ», με προϋπολογισμό 200.000,00 ΕΥΡΩ 402
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικού Μπεστιάς», με προϋπολογισμό 3.500.000,00 ΕΥΡΩ 371
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «Εργασίες πιστοποίησης και συντήρησης στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας», με προϋπολογισμό 88.500,00 ΕΥΡΩ 345
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Γορίτσας», με προϋπολογισμό 92.552,00 ΕΥΡΩ 339