Σαβ17112018

Ενημέρωση:Παρ, 16 Νοε 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Προκηρύξεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Συνοπτικός διαγωνισμός: «Αποκατάσταση ζημιών κεντρικής υδροληψίας αρδευτικών έργων στη Γλυκή και αναχωμάτων στην Ποταμιά» με προϋπολογισμό 70.700,00€ (με ΦΠΑ) 574
Ανοικτός διαγωνισμός: «Bελτίωση εθνικής οδού Ηγουμενίτσας -Σαγιάδας» με συνολικό προϋπολογισμό 345.000,00 ΕΥΡΩ 593
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Μελέτες ωρίμανσης για την επέκταση ΧΥΤΑ Ελληνικού & ΧΥΤΑ Καρβουναρίου», προεκτιμώμενης αμοιβής: 457.645,01 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 607
2η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών 562
Συνοπτικός διαγωνισμός: «Πυρασφάλεια κτιρίου Π. Ε. Θεσπρωτίας» με προϋπολογισμό 64.300,00€ (με ΦΠΑ) 691
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 610
Συνοπτικός διαγωνισμός: «Προστασία Ε. Ο. Ηγ/τσας Ιωαννίνων από συνδετήρια οδό προς Αμπέλια Δήμου Ηγ/τσας» με προϋπολογισμό 44.500,00€ 601
Ανοιχτός διαγωνισμός ΠΕ Πρέβεζας: «Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Φιλιππιάδας-Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού (Μπουσούλιζα) Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Τύριας Δήμου Ζηρού).» 615
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων στραγγίδιων του λειτουργούντος ΧΥΤΑ 1ης διαχειριστικής ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννινων) στη θέση Ελληνικό του Δ.Δ. Ελληνικού του Δ. Βορ. Τζουμέρκων» 572
Δημοπρασία ακινήτου στο αγρόκτημα Ριζοβουνίου Π.Ε. Πρέβεζας 552
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ηγουμενίτσας», με προϋπολογισμό 918.500,00 ΕΥΡΩ 691
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την: «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» 530
Ανοικτός διαγωνισμός «Σύνδεση τμήματος επειγόντων περιστατικών Ηγουμενίτσας με Εθνική οδό» με προϋπολογισμό 247.800,00 ΕΥΡΩ 651
Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τη στέγαση δομών Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου 594
Διευκρινήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη διακήρυξη με αριθμό 2201/141/09-01-2018, στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 47885 633
Έγκριση αντικατάστασης όρου των τεχνικών προδιαγραφών και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία της Σ.Υ.Δ.» 631
Συνοπτικός διαγωνισμός «Αντιπλημμυρική προστασία στον ποταμό Λούρο στη θέση ΄΄Δέση γέφυρας Βουλιάστας΄΄», με προϋπολογισμό 36.000,00 ΕΥΡΩ 832
Διόρθωση προδιαγραφής και παράταση προθεσμιών στη διακήρυξη με αριθμό 2201/141/09-01-2018, στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 47885 553
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Αποκατάσταση 42ης επαρχιακής οδού Δίκορφο-Μανασσής-Μηλιωτάδες», με προϋπολογισμό 160.000,00 ΕΥΡΩ 663
Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου από την Περιφέρεια Ηπείρου 605