Κυρ22102017

Ενημέρωση:Παρ, 20 Οκτ 2017 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Προκηρύξεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Ανοιχτός διαγωνισμός «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακών οδών Ποτιστικά – Παλαιοχώρι Συράκκου – Προσήλιο – Χριστοί - Πράμαντα», με προϋπολογισμό 180.000,00 ΕΥΡΩ 516
Ανοιχτός διαγωνισμός «Αποκατάσταση στηθαίων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο», με προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ 722
Ανοιχτός διαγωνισμός «Εργασίες διαγράμμισης στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο», με προϋπολογισμό 100.000,00 ΕΥΡΩ 660
Ανοιχτός διαγωνισμός «Συμπληρωματικά έργα της επαρχιακής οδού Πέραμα – Λυκόστομο», με προϋπολογισμό 93.200,00 ΕΥΡΩ 750
Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου Ελληνικού Δημοσίου ήτοι τμήμα του υπ΄αριθ 262γ τεμαχίου, αγροκτήματος Αρχαγγέλου Ο.Δ. 1935 Δ. Πρέβεζας, έκτασης 8.281,23 τ.μ., για αγροτική χρήση 524
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού: 150.000,00 €. 879
Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου Ελληνικού Δημοσίου ήτοι τμήμα του υπ΄αριθ 664 τεμαχίου, αναδασμού αγροκτήματος ΜΠΟΪΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ Δ. Ζηρού, έκτασης 69.668,26 τ.μ., για αγροτική χρήση 534
Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός (1) γραφείου 570
Ανοιχτός διαγωνισμός «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Κόνιτσας», με προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ 1149
Ανοιχτός διαγωνισμός «Bελτίωση οδικής σύνδεσης της οδού Αετός – Κάτω Παλαιοκκλήσι με το επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε Θεσπρωτίας», με προϋπολογισμό 100.000,00€ 707
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε∆Χ αυτοκινήτου ή µετατροπή υφιστάµενης σε άλλο τύπο (ΠΕ Θεσπρωτίας) 656
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε∆Χ αυτοκινήτου ή µετατροπή υφιστάµενης σε άλλο τύπο (ΠΕ Ιωαννίνων) 710
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε∆Χ αυτοκινήτου ή µετατροπή υφιστάµενης σε άλλο τύπο (ΠΕ Πρέβεζας) 647
Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων µε τίµηµα α) τµήµα του υπ’ αρ. 143ζ τεµαχίου , έκτασης 22.651,95 τ.µ. και β) τµήµα του υπ΄αριθ. 191 τεµαχίου, έκτασης 7.000 τ.µ. Αγροκτήµατος Ν. Σινώπης ∆ιανοµής 1931 και Σ.∆. 1957 αντίστοιχα Νοµού Πρέβεζας για αγροτική χρήσ 562
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου: "Αποκατάσταση ζημιών - βελτίωση οδού από Ηγουμενίτσα - Παραπόταμος - Βρυσέλλα - Φιλιάτες - Σύνδεση με Σίδερη", εκτιμώμενης αξίας 358.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 786
Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων µε τίµηµα τµηµάτων των υπ’ αρ. 143ζ και 191 τεµαχίων, συνολικής έκτασης 65.698,10τ.µ. Αγροκτήµατος Ν. Σινώπης ∆ήµου Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας για αγροτική χρήση. 631
Ανοιχτός διαγωνισμός «Εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό δίκτυο», με προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ 838
Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα του υπ’ αρ. 136 τεμαχίου , έκτασης 6.101 τ.μ. , Συμπληρωματικής Διανομής 2007 Αγροκτήματος Τσουκνίδας Δ. Πάργας Νομού Πρέβεζας για αγροτική χρήση 548
Ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο: «Διαγράμμιση - Βελτίωση οδών Ηγουμενίτσα - Σύβοτα και Βασιλικό - Καρτέρι» με προϋπολογισμό 104.000,00€ (με ΦΠΑ) 796
Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου µε τίµηµα του υπ’ αρ. 146 τεµαχίου , έκτασης 28.304,78 τ.µ. , Αναδασµού Αγροκτήµατος Λούρου ∆. Πρέβεζας Νοµού Πρέβεζας για αγροτική χρήση 609