Δευ22072019

Ενημέρωση:Δευ, 22 Ιουλ 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Προκηρύξεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία: «Αποπεράτωση εργασιών διαμόρφωσης περιοχής αναδασμού Ριαχόβου», με συνολικό προϋπολογισμό 74.400,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) 552
Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία «Εργασίες στεγανοποίησης Λαογραφικού Μουσείου Βίτσας Ζαγορίου», με προϋπολογισμό 20.000,00€ 521
Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία «Αποκατάσταση οδού σύνδεσης με επαρχιακή οδό στην περιοχή της Άνω Καλεντίνης», με προϋπολογισμό 74.400,00€ 533
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου με την μονάδα Ε.Ε.Α.Σ.Α. Περιφέρειας Ηπείρου», με προϋπολογισμό 247.000,00 ΕΥΡΩ 499
Συνοπτικός διαγωνισμός «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “IntegratingmultimodalconnectionsintheAdriatic-Ionianregion - ADRIPASS”» 525
Ανάρτηση διακήρυξης δημοπρασίας ακίνητου στο συνοικισμό Μυρσίνης Π.Ε. Πρέβεζας 440
Ανάρτηση διακήρυξης δημοπρασίας ακίνητου στο αγρόκτημα Ν. Σινώπης Π.Ε. Πρέβεζας 464
Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία: «Βελτίωση βατότητας στην οδό Πέρδικα - Λαγομάνδρα», με προϋπολογισμό 74.400,00€ 469
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Μελέτη αναδασμού Ελαίας – Φοινικίου Φιλιατών», με προϋπολογισμό 150.000,00€ 416
Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία: «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Ελαφότοπο», με προϋπολογισμό 73.500,00 ΕΥΡΩ 520
Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία: «Ανακατασκευή λιθοδομών αντιστήριξης στην ΤΚ Βαρλαάμ της ΠΕ Ιωαννίνων», με προϋπολογισμό 70.000,00 ΕΥΡΩ 587
Συνοπτικός διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία: «Άμεση αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου Νεγάδων - Φραγκάδων», με προϋπολογισμό 74.000,00 ΕΥΡΩ 533
Αανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Βελτίωση επαρχιακής οδού Αυχένας Αμπελοχωρίου – Ραφταναίοι - Κτιστάδες», με συνολικό προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ 439
Ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο MeDInno στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» 546
Ανοικτός διαγωνισμός: «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη θέση “Αεροδρόμιο” Παραμυθιάς» με συνολικό προϋπολογισμό 516.500,00 ΕΥΡΩ 594
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Κατασκευή γέφυρας στο Καβαλάρι μετά την κατάρρευση της γέφυρας στο σημείο αυτό λόγω καιρικών συνθηκών», με προϋπολογισμό 378.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 527
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Βελτίωση κόμβου Ασφάκας στο 16ο χλμ. της Εθνικής οδού Ιωαννίνων - Κόνιτσας», με προϋπολογισμό 725.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 488
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακής οδού Θεοδώριανα – Νεράιδα – όρια Νομού», με προϋπολογισμό 620.000,00€ 449
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση οδού περιοχής Ράμιας Άρτας (περιοχή Τραντζέικα)», με προϋπολογισμό 124.000,00€ 440
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Πέρδικας και σύνδεσής της με αρχαιολογικό χώρο Δυμόκαστρου», με προϋπολογισμό 470.000,00€ 411