Κυρ22102017

Ενημέρωση:Παρ, 20 Οκτ 2017 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Προκηρύξεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτών καυσίμων 819
Διευκρινήσεις Διαγωνισμού «Μελέτη αναδασμού Περιμέτρου έργων «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου» περιοχών1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου – Καταβόθρας – Ελευθερίου» 843
Διενέργεια συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών για την προμήθεια και μεταφορά άλατος, για τις ανάγκες αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2016-2017 673
Απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό «Υπηρεσίες Υποστήριξης και Διαχείρισης Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων για Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Δημόσιο Οδοφωτισμό και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» 816
Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση οδικής σύνδεσης της οδού Αετός-Κάτω Παλαιοκκλήσι με το επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», με προϋπολογισμό 100.000,00 ΕΥΡΩ 976
Απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό για την Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου" 867
Συνοπτικός διαγωνισμός «Επούλωση οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 31.000,00 € 967
Απάντηση σε αίτημα σχετικά με τη διάθεση αντιγράφων της οριστικής μελέτης του διαγωνισμού με τίτλο: "Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου" 735
Πρόσκληση για «ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4» 860
ΠΕ Πρέβεζας: Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 747
Πρόχειρος διαγωνισμός «Ηλεκτροφωτισμός Ε.Ο. Άρτας – Πρέβεζας στον κόμβο Πασσά», με προϋπολογισμό 45.000,00 ΕΥΡΩ 895
Πρόχειρος διαγωνισμός «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης (συρματοκιβώτια) στην 14η επαρχιακή οδό εντός Τ.Κ Αρετής», με προϋπολογισμό 30.300,00 ΕΥΡΩ 933
Πρόχειρος διαγωνισμός «Βελτίωση οδού Κουκλιοί – Κόμβος εθνικής οδού Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας», με προϋπολογισμό 40.250,00 ΕΥΡΩ 933
Δημόσιος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της: «Μελέτης αναδασμού Περιμέτρου έργων «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου» περιοχών 1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου – Καταβόθρας – Ελευθερίου» προεκτιμώμενης αμοιβής 369.930,92€ (πλέον Φ.Π.Α.) 712
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: "Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου 'Υπηρεσίες Υποστήριξης και Διαχείρισης Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων ...' που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό ELENA" 768
Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση 19ης επαρχιακής οδού Διχούνι – Ραδοβίζι- Γρανίτσα», με προϋπολογισμό 70.000,00 ΕΥΡΩ 760
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου» 554
Προκήρυξη «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Περιφέρειας Ηπείρου (Α΄ Φάση)» 660
Ανοιχτός διαγωνισμός ΠΕ Πρέβεζας «Αποκατάσταση καθιζήσεων της 10ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζα, προϋπολογισμού 67.000,00 ΕΥΡΩ 660
Πρόχειρος Διαγωνισμός της Π.Ε. Θεσπρωτίας “HERA – Sustainable tourism management of Adriatic HERitage”, Πρόγραμμα IPA ADRIATIC CBC, προϋπολογισμού 67.527,00 ΕΥΡΩ 658