Πεμ24012019

Ενημέρωση:Τετ, 23 Ιαν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Προκηρύξεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Συνοπτικός διαγωνισμός: «Προστασία Ε. Ο. Ηγ/τσας Ιωαννίνων από συνδετήρια οδό προς Αμπέλια Δήμου Ηγ/τσας» με προϋπολογισμό 44.500,00€ 631
Ανοιχτός διαγωνισμός ΠΕ Πρέβεζας: «Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Φιλιππιάδας-Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού (Μπουσούλιζα) Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Τύριας Δήμου Ζηρού).» 637
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων στραγγίδιων του λειτουργούντος ΧΥΤΑ 1ης διαχειριστικής ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννινων) στη θέση Ελληνικό του Δ.Δ. Ελληνικού του Δ. Βορ. Τζουμέρκων» 588
Δημοπρασία ακινήτου στο αγρόκτημα Ριζοβουνίου Π.Ε. Πρέβεζας 581
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ηγουμενίτσας», με προϋπολογισμό 918.500,00 ΕΥΡΩ 730
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την: «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» 560
Ανοικτός διαγωνισμός «Σύνδεση τμήματος επειγόντων περιστατικών Ηγουμενίτσας με Εθνική οδό» με προϋπολογισμό 247.800,00 ΕΥΡΩ 680
Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τη στέγαση δομών Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου 621
Διευκρινήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη διακήρυξη με αριθμό 2201/141/09-01-2018, στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 47885 654
Έγκριση αντικατάστασης όρου των τεχνικών προδιαγραφών και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία της Σ.Υ.Δ.» 651
Συνοπτικός διαγωνισμός «Αντιπλημμυρική προστασία στον ποταμό Λούρο στη θέση ΄΄Δέση γέφυρας Βουλιάστας΄΄», με προϋπολογισμό 36.000,00 ΕΥΡΩ 865
Διόρθωση προδιαγραφής και παράταση προθεσμιών στη διακήρυξη με αριθμό 2201/141/09-01-2018, στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 47885 578
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Αποκατάσταση 42ης επαρχιακής οδού Δίκορφο-Μανασσής-Μηλιωτάδες», με προϋπολογισμό 160.000,00 ΕΥΡΩ 691
Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου από την Περιφέρεια Ηπείρου 633
Διόρθωση σε προδιαγραφή μηχανήματος στη διακήρυξη με αριθμό 2201/141/09-01-2018, στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 47885 568
Διευκρινήσεις - απαντήσεις σε υποβληθέντα ερωτήματα υποψήφιων συμμετεχόντων για τον ανοικτό (διεθνή) ηλεκτρονικό διαγωνισμό, επιλογής Αναδόχου, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)» 519
Συνοπτικός διαγωνισμός «Συμπληρωματικές αποτυπώσεις περιοχής υπό αναδασμό αγροκτήματος Αηδονοχωρίου», με προϋπολογισμό 35.000,00€ 816
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Κατασκευή κόμβου επί της Ε.Ο Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στη διακλάδωση Βράχου», με συνολικό προϋπολογισμό 500.000,00 ΕΥΡΩ 1089
Επαναληπτική δημοπρασία ακινήτου στο αγρόκτημα Τσουκνίδας Π.Ε.Πρεβεζας 650
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών "Τέροβο - Γυμνάσιο Μπιζανίου" 641