Σαβ16122017

Ενημέρωση:Παρ, 15 Δεκ 2017 12pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Προκηρύξεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων µε τίµηµα α) τµήµα του υπ’ αρ. 143ζ τεµαχίου , έκτασης 22.651,95 τ.µ. και β) τµήµα του υπ΄αριθ. 191 τεµαχίου, έκτασης 7.000 τ.µ. Αγροκτήµατος Ν. Σινώπης ∆ιανοµής 1931 και Σ.∆. 1957 αντίστοιχα Νοµού Πρέβεζας για αγροτική χρήσ 580
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου: "Αποκατάσταση ζημιών - βελτίωση οδού από Ηγουμενίτσα - Παραπόταμος - Βρυσέλλα - Φιλιάτες - Σύνδεση με Σίδερη", εκτιμώμενης αξίας 358.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 824
Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων µε τίµηµα τµηµάτων των υπ’ αρ. 143ζ και 191 τεµαχίων, συνολικής έκτασης 65.698,10τ.µ. Αγροκτήµατος Ν. Σινώπης ∆ήµου Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας για αγροτική χρήση. 678
Ανοιχτός διαγωνισμός «Εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό δίκτυο», με προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ 878
Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα του υπ’ αρ. 136 τεμαχίου , έκτασης 6.101 τ.μ. , Συμπληρωματικής Διανομής 2007 Αγροκτήματος Τσουκνίδας Δ. Πάργας Νομού Πρέβεζας για αγροτική χρήση 579
Ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο: «Διαγράμμιση - Βελτίωση οδών Ηγουμενίτσα - Σύβοτα και Βασιλικό - Καρτέρι» με προϋπολογισμό 104.000,00€ (με ΦΠΑ) 852
Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου µε τίµηµα του υπ’ αρ. 146 τεµαχίου , έκτασης 28.304,78 τ.µ. , Αναδασµού Αγροκτήµατος Λούρου ∆. Πρέβεζας Νοµού Πρέβεζας για αγροτική χρήση 652
Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα του υπ’ αρ. 312 αγροτεμαχίου , έκτασης 5.001 τ.μ. , Αναδασμού Αγροκτήματος Τσαγκαροπούλου Δήμου Ζηρού Νομού Πρέβεζας για αγροτική χρήση 587
Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα του υπ’ αρ. 97 αγροτεμαχίου , έκτασης 2.315 τ.μ. , Αναδασμού Αγροκτήματος Κερασώνα Δήμου Ζηρού Νομού Πρέβεζας για αγροτική χρήση 659
Πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου µε τίµηµα για αγροτική χρήση στο αγρ/µα «Κρατικό Κτήµα Κόνιτσας», δύο τµηµάτων του αριθ. 324 τεµαχίου Αναδασµού Κόνιτσας 719
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ δημοπρασία παραχώρησης κατά χρήση ακινήτου Αναδασμού Ριζοβουνίου, Δήμου Ζηρού για αγροτική χρήση 706
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ δημοπρασίας παραχώρησης κατά χρήση ακινήτων Αναδασμού Κορώνης, Δήμου Πάργας για αγροτική χρήση 690
2η Ανακοίνωση-Πρόσκληση διαδικασίας δια̟πραγμάτευσης για την ανάθεση υ̟πηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Π. Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2016 -2017 894
Πρόχειρος διαγωνισμός για την εκτέλεση των υποέργων: Α) "Επούλωση οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)" και Β) "Επούλωση οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου δήμου Ζαγορίο 826
Πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων με τίμημα τμημάτων του υπ’ αρ. 579 τεμαχίου , συνολικής έκτασης 36.852,57 τ.μ. , στο Αγρόκτημα Καστριού . Πάργας Νομού Πρέβεζας 746
Πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου µε τίµηµα του υπ’ αρ. 200 οικοπέδου, έκτασης 425 τ.µ. Συνοικισµού Καναλίου Νοµού Πρέβεζας 729
Νέος πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας άλατος 887
Διευκρίνιση πρόχειρου Διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της ΠΕ Ιωαννίνων 889
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού CBIP 860
Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το διορισμό των μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Ερευνάς και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου 966