Τετ21032018

Ενημέρωση:Τετ, 21 Μαρ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Προκηρύξεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Ανοιχτός διαγωνισμός: «Αντικατάσταση αγωγών άρδευσης ΤΟΕΒ Αχέροντα - Γλυκής και ΤΟΕΒ Παραμυθιάς» με προϋπολογισμό 63.000,00€ (με ΦΠΑ) 779
Συνοπτικός διαγωνισμός για την επούλωση οπών στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δικτύο της Περιφέρειας Ηπείρου 632
Συνοπτικός διαγωνισμός «Ανακατασκευή ΤΟΛ στην Αετόπετρα Κόνιτσας», με προϋπολογισμό 25.000,00 ΕΥΡΩ 678
Συνοπτικός διαγωνισμός «Βελτίωση επαρχιακής οδού προς Πηγή Κόνιτσας», με προϋπολογισμό 40.000,00 ΕΥΡΩ 493
Ανοιχτός διαγωνισμός: "Υδροδότηση Τ.Δ. Ραγιου Δήμου Φιλιατών", με προϋπολογισμό 145.000,00€ (με ΦΠΑ) 509
Ανοιχτός διαγωνισμός «Στερέωση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου», με προϋπολογισμό 70.000,00 ΕΥΡΩ 559
Ανοιχτός διαγωνισμός «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακών οδών Ποτιστικά – Παλαιοχώρι Συράκκου – Προσήλιο – Χριστοί - Πράμαντα», με προϋπολογισμό 180.000,00 ΕΥΡΩ 631
Ανοιχτός διαγωνισμός «Αποκατάσταση στηθαίων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο», με προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ 854
Ανοιχτός διαγωνισμός «Εργασίες διαγράμμισης στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο», με προϋπολογισμό 100.000,00 ΕΥΡΩ 759
Ανοιχτός διαγωνισμός «Συμπληρωματικά έργα της επαρχιακής οδού Πέραμα – Λυκόστομο», με προϋπολογισμό 93.200,00 ΕΥΡΩ 828
Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου Ελληνικού Δημοσίου ήτοι τμήμα του υπ΄αριθ 262γ τεμαχίου, αγροκτήματος Αρχαγγέλου Ο.Δ. 1935 Δ. Πρέβεζας, έκτασης 8.281,23 τ.μ., για αγροτική χρήση 605
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού: 150.000,00 €. 992
Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου Ελληνικού Δημοσίου ήτοι τμήμα του υπ΄αριθ 664 τεμαχίου, αναδασμού αγροκτήματος ΜΠΟΪΔΑ – ΜΑΥΡΗΣ Δ. Ζηρού, έκτασης 69.668,26 τ.μ., για αγροτική χρήση 612
Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός (1) γραφείου 647
Ανοιχτός διαγωνισμός «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Κόνιτσας», με προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ 1346
Ανοιχτός διαγωνισμός «Bελτίωση οδικής σύνδεσης της οδού Αετός – Κάτω Παλαιοκκλήσι με το επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε Θεσπρωτίας», με προϋπολογισμό 100.000,00€ 814
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε∆Χ αυτοκινήτου ή µετατροπή υφιστάµενης σε άλλο τύπο (ΠΕ Θεσπρωτίας) 787
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε∆Χ αυτοκινήτου ή µετατροπή υφιστάµενης σε άλλο τύπο (ΠΕ Ιωαννίνων) 814
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε∆Χ αυτοκινήτου ή µετατροπή υφιστάµενης σε άλλο τύπο (ΠΕ Πρέβεζας) 762
Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων µε τίµηµα α) τµήµα του υπ’ αρ. 143ζ τεµαχίου , έκτασης 22.651,95 τ.µ. και β) τµήµα του υπ΄αριθ. 191 τεµαχίου, έκτασης 7.000 τ.µ. Αγροκτήµατος Ν. Σινώπης ∆ιανοµής 1931 και Σ.∆. 1957 αντίστοιχα Νοµού Πρέβεζας για αγροτική χρήσ 622