Δευ18122017

Ενημέρωση:Δευ, 18 Δεκ 2017 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Προκηρύξεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Πρόχειρος διαγωνισμός «Ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 35.000,00 € 905
Πρόχειρος διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για τη διακίνηση επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της ΠΕ Ιωαννίνων, για το έτος 2017 823
1η διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 1036
Πρόχειρος διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης του έργου “4PILLARS: For Promoting an Innovative muLti-Level goveRnance System of EUSAIR”, προϋπολογισμού 61.000,00 € 935
Πρόχειρος διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του έργου “Capitalization of Transport models in Adriatic Ionian Network for supporting EUSAIR development-CAPTAIN”, προϋπολογισμού 71.000,00 € 738
Δημοπρασία παραχώρησης κατά χρήση ακινήτου Αναδασμού Ριζοβουνίου, Δήμου Ζηρού για αγροτική χρήση 783
Δημοπρασία παραχώρησης κατά χρήση ακινήτων Αναδασμού Κορώνης, Δήμου Πάργας για αγροτική χρήση 727
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτών καυσίμων 839
Διευκρινήσεις Διαγωνισμού «Μελέτη αναδασμού Περιμέτρου έργων «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου» περιοχών1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου – Καταβόθρας – Ελευθερίου» 880
Διενέργεια συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών για την προμήθεια και μεταφορά άλατος, για τις ανάγκες αποκατάστασης βατότητας του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2016-2017 691
Απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό «Υπηρεσίες Υποστήριξης και Διαχείρισης Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων για Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Δημόσιο Οδοφωτισμό και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» 847
Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση οδικής σύνδεσης της οδού Αετός-Κάτω Παλαιοκκλήσι με το επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», με προϋπολογισμό 100.000,00 ΕΥΡΩ 1013
Απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό για την Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου" 911
Συνοπτικός διαγωνισμός «Επούλωση οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 31.000,00 € 1006
Απάντηση σε αίτημα σχετικά με τη διάθεση αντιγράφων της οριστικής μελέτης του διαγωνισμού με τίτλο: "Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου" 769
Πρόσκληση για «ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4» 889
ΠΕ Πρέβεζας: Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 788
Πρόχειρος διαγωνισμός «Ηλεκτροφωτισμός Ε.Ο. Άρτας – Πρέβεζας στον κόμβο Πασσά», με προϋπολογισμό 45.000,00 ΕΥΡΩ 926
Πρόχειρος διαγωνισμός «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης (συρματοκιβώτια) στην 14η επαρχιακή οδό εντός Τ.Κ Αρετής», με προϋπολογισμό 30.300,00 ΕΥΡΩ 964
Πρόχειρος διαγωνισμός «Βελτίωση οδού Κουκλιοί – Κόμβος εθνικής οδού Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας», με προϋπολογισμό 40.250,00 ΕΥΡΩ 967