Δευ18122017

Ενημέρωση:Δευ, 18 Δεκ 2017 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Προκηρύξεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Δημόσιος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της: «Μελέτης αναδασμού Περιμέτρου έργων «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου» περιοχών 1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου – Καταβόθρας – Ελευθερίου» προεκτιμώμενης αμοιβής 369.930,92€ (πλέον Φ.Π.Α.) 728
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: "Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου 'Υπηρεσίες Υποστήριξης και Διαχείρισης Ανάπτυξης Ενεργειακών Έργων ...' που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό ELENA" 816
Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση 19ης επαρχιακής οδού Διχούνι – Ραδοβίζι- Γρανίτσα», με προϋπολογισμό 70.000,00 ΕΥΡΩ 794
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου» 596
Προκήρυξη «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Περιφέρειας Ηπείρου (Α΄ Φάση)» 702
Ανοιχτός διαγωνισμός ΠΕ Πρέβεζας «Αποκατάσταση καθιζήσεων της 10ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζα, προϋπολογισμού 67.000,00 ΕΥΡΩ 695
Πρόχειρος Διαγωνισμός της Π.Ε. Θεσπρωτίας “HERA – Sustainable tourism management of Adriatic HERitage”, Πρόγραμμα IPA ADRIATIC CBC, προϋπολογισμού 67.527,00 ΕΥΡΩ 699
Πρόχειρος διαγωνισμός «Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων προστασίας στον ποταμό Άραχθο στην θέση Χάνι - Καμπέραγα», με προϋπολογισμό 50.000,00 ΕΥΡΩ 686
Ανοικτός διαγωνισμός «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρεβενίτι – Βοβούσα – Όρια νομού», με προϋπολογισμό 120.000,00 ΕΥΡΩ 633
Πρόχειρος διαγωνισμός «Ανακατασκευή Καθεδρικού Ναού Αγίου Βλασίου Προσήλιου», με προϋπολογισμό 35.000,00 ΕΥΡΩ 743
Πρόχειρος διαγωνισμός «Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μανασσή Ζαγορίου», με προϋπολογισμό 50.000,00 ΕΥΡΩ 715
Ανοικτός διαγωνισμός «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ψήνας», με προϋπολογισμό 80.000,00 ΕΥΡΩ 814
Πρόχειρος διαγωνισμός «Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση ζημιών στην 3η επαρχιακή οδό στο Τ.Δ. Χαρακοπίου», με προϋπολογισμό 23.600,00 ΕΥΡΩ 593
Πρόχειρος διαγωνισμός «Βελτίωση βατότητας οδού προς Μανωλιάσα», με προϋπολογισμό 60.500,00 ΕΥΡΩ 693
Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή χώρου ενημέρωσης από το πρόγραμμα HERA PROJECT εντός του κτιρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας» με προϋπολογισμό 50.000,00€ (με ΦΠΑ) 426
Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών ασφαλτοτάπητα στο 6ο χλμ της Ε. Ο. Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων από τη διασταύρωση Μαυρουδίου ως τη διασταύρωση Φιλιατών » με προϋπολογισμό 248.000,00€ (με ΦΠΑ) 400
Διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη Διαγωνισμού με ΑΠ: 59166/2986/01-07-2016 για το έργο "Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας για την υλοποίηση των δράσεων 2.1 και 2.3 της συγχρηματοδοτούμενης πράξης 'Greece / Albania Energy Tourism' με ακρωνύμιο G.AL.E.T." 330
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: "Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας για την υλοποίηση των δράσεων 2.1 και 2.3 της συγχρηματοδοτούμενης πράξης 'Greece / Albania Energy Tourism' με ακρωνύμιο G.AL.E.T. 439
Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στον ποταμό Καλαμά» με προϋπολογισμό 50.000€ (με ΦΠΑ) 639
Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση – αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Οξυά Κόνιτσας», με προϋπολογισμό 40.400,00 ΕΥΡΩ 638