Τετ21032018

Ενημέρωση:Τετ, 21 Μαρ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Προκηρύξεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου: "Αποκατάσταση ζημιών - βελτίωση οδού από Ηγουμενίτσα - Παραπόταμος - Βρυσέλλα - Φιλιάτες - Σύνδεση με Σίδερη", εκτιμώμενης αξίας 358.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 869
Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων µε τίµηµα τµηµάτων των υπ’ αρ. 143ζ και 191 τεµαχίων, συνολικής έκτασης 65.698,10τ.µ. Αγροκτήµατος Ν. Σινώπης ∆ήµου Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας για αγροτική χρήση. 750
Ανοιχτός διαγωνισμός «Εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό δίκτυο», με προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ 937
Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα του υπ’ αρ. 136 τεμαχίου , έκτασης 6.101 τ.μ. , Συμπληρωματικής Διανομής 2007 Αγροκτήματος Τσουκνίδας Δ. Πάργας Νομού Πρέβεζας για αγροτική χρήση 644
Ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο: «Διαγράμμιση - Βελτίωση οδών Ηγουμενίτσα - Σύβοτα και Βασιλικό - Καρτέρι» με προϋπολογισμό 104.000,00€ (με ΦΠΑ) 932
Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου µε τίµηµα του υπ’ αρ. 146 τεµαχίου , έκτασης 28.304,78 τ.µ. , Αναδασµού Αγροκτήµατος Λούρου ∆. Πρέβεζας Νοµού Πρέβεζας για αγροτική χρήση 717
Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα του υπ’ αρ. 312 αγροτεμαχίου , έκτασης 5.001 τ.μ. , Αναδασμού Αγροκτήματος Τσαγκαροπούλου Δήμου Ζηρού Νομού Πρέβεζας για αγροτική χρήση 641
Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου με τίμημα του υπ’ αρ. 97 αγροτεμαχίου , έκτασης 2.315 τ.μ. , Αναδασμού Αγροκτήματος Κερασώνα Δήμου Ζηρού Νομού Πρέβεζας για αγροτική χρήση 719
Πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου µε τίµηµα για αγροτική χρήση στο αγρ/µα «Κρατικό Κτήµα Κόνιτσας», δύο τµηµάτων του αριθ. 324 τεµαχίου Αναδασµού Κόνιτσας 786
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ δημοπρασία παραχώρησης κατά χρήση ακινήτου Αναδασμού Ριζοβουνίου, Δήμου Ζηρού για αγροτική χρήση 771
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ δημοπρασίας παραχώρησης κατά χρήση ακινήτων Αναδασμού Κορώνης, Δήμου Πάργας για αγροτική χρήση 752
2η Ανακοίνωση-Πρόσκληση διαδικασίας δια̟πραγμάτευσης για την ανάθεση υ̟πηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Π. Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2016 -2017 949
Πρόχειρος διαγωνισμός για την εκτέλεση των υποέργων: Α) "Επούλωση οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)" και Β) "Επούλωση οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου δήμου Ζαγορίο 864
Πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων με τίμημα τμημάτων του υπ’ αρ. 579 τεμαχίου , συνολικής έκτασης 36.852,57 τ.μ. , στο Αγρόκτημα Καστριού . Πάργας Νομού Πρέβεζας 813
Πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου µε τίµηµα του υπ’ αρ. 200 οικοπέδου, έκτασης 425 τ.µ. Συνοικισµού Καναλίου Νοµού Πρέβεζας 797
Νέος πρόχειρος διαγωνισμός προμήθειας άλατος 962
Διευκρίνιση πρόχειρου Διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων της ΠΕ Ιωαννίνων 944
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού CBIP 926
Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το διορισμό των μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Ερευνάς και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Ηπείρου 1021
Πρόχειρος διαγωνισμός «Ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 35.000,00 € 965