Πεμ24012019

Ενημέρωση:Τετ, 23 Ιαν 2019 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Προκηρύξεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Δαπάνη μεταφοράς του υπολείμματος της εγκατάστασης επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου» με προϋπολογισμό 1.271.571,74 € (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) 367
Ανοικτός διαγωνισμός «Διευθέτηση ομβρίων στη θέση “Λόκοβα” της επαρχιακής οδού προς Λιγκιάδες», με προϋπολογισμό 18.000,00 ΕΥΡΩ 383
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων», με προϋπολογισμό 150.000,00€ 440
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση ακρόβαθρων έδρασης γέφυρας μπέλευ στη διαδρομή Μέτσοβο – Ανήλιο (περιοχή Παναγιά)», με προϋπολογισμό 122.000,00€ 405
Δημοπρασία ακινήτου στο αγρόκτημα Ν. Σινώπης Π. Ε. Πρέβεζας 452
Ανοιχτή διαδικασία: "Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός και Πρόσβαση προς Μαυρομάτι (Είσοδος Πόλης Ηγουμενίτσας)" εκτιμώμενης αξίας 11.601.528,23 € Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) 509
Συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για την εκτέλεση του υποέργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των σκοπευτηρίων του αθλητικού ομίλου ΜΠΟΥΝΤΟ BUDO» 432
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κόνιτσας», με προϋπολογισμού 150.000,00€ 411
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Συντήρηση – Βελτίωση Ε.Ο. από Γέφυρα Καλογήρου έως Άρτα», με προϋπολογισμόο 150.000,00€ 468
Διεθνής (άνω των ορίων) διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2019 428
Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για το έργο ADRION 5 SENSES 584
Συνοπτικός διαγωνισμός: "Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος", προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 524
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Ροδοτοπίου Δήμου Ζίτσας-Συντήρηση-στερέωση αγιογραφιών και τέμπλου» με προϋπολογισμό 400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 581
Προσθήκη εγγράφου στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 200.000,00 ΕΥΡΩ 496
Συνοπτικός διαγωνισμός: "Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου CI-NOVATEC", προϋπολογισμού 28.500,00 Ευρώ 534
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Σκλίβανης», με συνολικό προϋπολογισμό 180.000,00 ΕΥΡΩ 490
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση οδού Περίβλεπτος-Δίκορφο έως το σημείο στάσης πυροσβεστικού οχήματος περιοχής», με συνολικό προϋπολογισμό 100.000,00 ΕΥΡΩ 443
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων -Πρέβεζας», με συνολικό προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ 460
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαμνελίου», με προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ 469
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός: «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Ελεύθερο – Παλαιοσέλι- Δίστρατο», με προϋπολογισμό 100.000,00 ΕΥΡΩ 417