Πεμ22032018

Ενημέρωση:Πεμ, 22 Μαρ 2018 1pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Προκηρύξεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ\Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ/ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙ 295
ΠΕ Θεσπρωτίας: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού 1416
Διενέργεια επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, ανάδειξης αναδόχου, για την προμήθεια Λιπαντικών 996
Διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού, ανάδειξης αναδόχου, για την προμήθεια Λιπαντικών 739
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την "Παροχή υποστήριξης για την υλοποίηση δράσεων & παραδοτέων διαχείρισης, πληροφόρησης - δημοσιότητας και δικτύωσης του έργου Re.Herb" 481
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού "THIROPEDIA" 1260
Ανοικτός διαγωνισμός επιλογής Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων) 432
Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. του Ν. Ιωαννίνων 701
Ανακοίνωση ματαίωσης ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών 908
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013/BioGAIA 613
Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με αντικείμενο τον: «Σχεδιασμό, Εκτύπωση/Αναπαραγωγή και Αποστολή του βιβλίου και των CD – ROMs της Τελικής Έκδοσης του Έργου European Forest Fire Network -EUFOFINET» 614
Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο Cyclo 1059
Επαναπροκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού «Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας» Wine Net 1045
Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Ε. Ιωαννίνων 729
Ανοιχτός Διαγωνισμός «Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας» Wine Net -Μ Α Τ Α Ι Ω Θ Ε Ι 1365
Δημόσια διαβούλευση για την Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» 1362
Προκήρυξη για επιλογή αναδόχου του έργου EUFOFINET 1652
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου: SMEs and Cooperative Economy for Local Development και ακρωνύμιο ICS 1363
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 2095
Διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου 1171