Τρι16012018

Ενημέρωση:Τρι, 16 Ιαν 2018 3pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Προκηρύξεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη, με σύμβαση ανάθεσης έργου, για την υποβοήθηση των οικονομικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και την προσαρμογή όλων των λογιστικών παραμέτρων, για τη μετάβαση από το υ-πάρχον λογιστικό σχέδιο στο διπλογραφικό σύστημα 1277
Διαγωνισμός για την προμήθεια μίας αυτόματης γραμμής τεχνικού ελέγχου δικύκλων, στο Κ.Τ.Ε.Ο. Ιωαννίνων 1085
Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας Πετρελαιοειδών 1753
Διαγωνισμός για την προμήθεια λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώματος και υαλοσφαιριδίων 944
Προκήρυξη πρόσληψης Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία στην Π.Ε. Άρτας 4187
Διακήρυξη Μειοδοτικής δημοπρασίας Μισθώσεως Οικημάτων 1728
Διαγωνισμός για το έργο καταπολέμησης των κωνοποειδών 1992
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης και παροχής υπηρεσιών για έργο του MED 1831
Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για τη μεταφορά μαθητών . 1971
Διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού, ανάδειξης αναδόχου, για την προμήθεια Λιπαντικών 1496
Διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας Γραφικών και Χαρτικών 2594