Πεμ18102018

Ενημέρωση:Πεμ, 18 Οκτ 2018 2pm

  τηλ. κέντρο: 26510 87000

Προκηρύξεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Ε. Ιωαννίνων 759
Ανοιχτός Διαγωνισμός «Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας» Wine Net -Μ Α Τ Α Ι Ω Θ Ε Ι 1445
Δημόσια διαβούλευση για την Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» 1403
Προκήρυξη για επιλογή αναδόχου του έργου EUFOFINET 1743
Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου: SMEs and Cooperative Economy for Local Development και ακρωνύμιο ICS 1447
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 2235
Διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου 1259
Διακήρυξη: Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στο Νομό Ιωαννίνων 2355
Ανακοίνωση-διευκρίνηση επιμέρους σημείου της υπ. αρ. 21428/920/8-3-2012 προκήρυξης 2998
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προώθηση και προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Ηπείρου 2173
ΠΡΟΚΗΡYΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GREEN MOUNTAIN 1867
Ανοιχτός διαγωνισμός για την καθαριότητα των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου 1145
Επιλογή εξωτερικού συνεργάτη, με σύμβαση ανάθεσης έργου, για την υποβοήθηση των οικονομικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου και την προσαρμογή όλων των λογιστικών παραμέτρων, για τη μετάβαση από το υ-πάρχον λογιστικό σχέδιο στο διπλογραφικό σύστημα 1356
Διαγωνισμός για την προμήθεια μίας αυτόματης γραμμής τεχνικού ελέγχου δικύκλων, στο Κ.Τ.Ε.Ο. Ιωαννίνων 1238
Ανοικτός Διαγωνισμός Προμήθειας Πετρελαιοειδών 1904
Διαγωνισμός για την προμήθεια λευκού και κίτρινου αλκυδικού χρώματος και υαλοσφαιριδίων 1053
Προκήρυξη πρόσληψης Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία στην Π.Ε. Άρτας 4532
Διακήρυξη Μειοδοτικής δημοπρασίας Μισθώσεως Οικημάτων 1936
Διαγωνισμός για το έργο καταπολέμησης των κωνοποειδών 2137
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης και παροχής υπηρεσιών για έργο του MED 2011